Στα 50,9 δισ. ευρώ έφτασαν οι ελληνικές εξαγωγές το 2023

Πρόκειται για τη δεύτερη καλύτερη επίδοση μετά από αυτήν του 2022 - Μειωμένο το εμπορικό έλλειμμα κατά 20%

Οι ελληνικές εξαγωγές έκλεισαν το 2023 στα 50,9 δισ. ευρώ, σημειώνοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση μετά από αυτήν του 2022 στην ιστορία τους. Καταγράφηκε μειωμένο εμπορικό έλλειμμα κατά 20% και βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων στους παραδοσιακά ισχυρούς κλάδους.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ, Συμεών Διαμαντίδης, ανέφερε ότι το 2023 ήταν μια δύσκολη χρονιά για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, καθώς σημαντικά γεγονότα δυσχέραναν την πορεία των εξαγωγών, όπως ο πόλεμος στην Γάζα και οι συγκρούσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, δημιουργώντας μείζονα προβλήματα στις αλυσίδες μεταφοράς αλλά και ένα γενικότερο πνεύμα αβεβαιότητας στην ευρωπαϊκή αλλά και  την παγκόσμια αγορά. Όπως τόνισε, οι εξαγωγές προϊόντων, για το 2023, ανήλθαν σε 50.920,0 εκατ. ευρώ, που, όμως, διαχρονικά συνιστούν τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία. «Οι Έλληνες εξαγωγείς απέδειξαν για μια ακόμα φορά ότι, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και την αστάθεια στις διεθνείς αγορές, κατάφεραν να πετύχουν μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 7.744,9 εκατ. ευρώ. Η επιτυχία των εξαγωγών της χώρας μας εξαρτάται άμεσα από την ικανότητα των ελληνικών επιχειρήσεων να προσαρμοστούν στις διεθνείς οικονομικές συνθήκες και να εκμεταλλευτούν τις διαθέσιμες ευκαιρίες, ειδικότερα στον τομέα της τεχνολογίας και  καινοτομίας, για την περαιτέρω ανάπτυξη της εξαγωγικής τους βάσης» επεσήμανε ο κ. Διαμαντίδης.

Ανάλυση Εμπορευματικών Συναλλαγών 2023

Σύμφωνα με το δελτίο εμπορευματικών συναλλαγών που ανακοινώθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2024 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι εξαγωγές υποχώρησαν στα 50,9 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 8,7% σε σχέση με τις κορυφαίες επιδόσεις του 2022, όπου και άγγιξαν τα 54,7 δισ. ευρώ. Ωστόσο, σημαντική βελτίωση σημειώθηκε στο εμπορικό έλλειμμα, το οποίο μειώθηκε στα 31 δισ. ευρώ έναντι των 38,8 δισ. ευρώ του 2022.

Ειδικότερα, για τον μήνα Δεκέμβριο του 2023, η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε στα 3.702,4 εκατ. ευρώ, μειωμένη κατά 1.023,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 21,7%, σε σχέση με το 2022. Παρόμοια ήταν και η τάση των εισαγωγών, οι οποίες μειώθηκαν κατά 17,7% από 7.662,7 εκατ. ευρώ το 2022 σε 6.307,4 εκατ. ευρώ το 2023. Το εμπορικό έλλειμμα του μήνα βελτιώθηκε κατά 331,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,3% και ανήλθε στα 2.605 εκατ. ευρώ έναντι των 2,936.7 εκατ. ευρώ του έτους 2022.

Η ίδια τάση επικρατεί ακόμη και όταν δεν λαμβάνουμε υπόψη τα πετρελαιοειδή. Το ύψος των εξαγωγών για τον Δεκέμβριο του 2023 ισούται με 2.553,2 εκατ. ευρώ και εμφανίζει μείωση 20,9%, δηλαδή 673,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το ύψος των εισαγωγών ανήλθε στα 4.611,4 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 13,7%, δηλαδή 734,3 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2022. Η βελτίωση του εμπορικού ελλείμματος κυμαίνεται στο 2,9%, δηλαδή στα 2.058,2 εκατ. ευρώ από 2.119,4 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2022,

Εξετάζοντας τις εμπορευματικές συναλλαγές της Ελλάδος, στο σύνολο του 2023, παρατηρείται μια μείωση στην αξία τόσο των εξαγωγών, κατά  8,7%, δηλαδή 4.848,2 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όσο και των εισαγωγών, κατά 13,3%, δηλαδή 12.587,1 εκατ. ευρώ. Η εντονότερη μείωση των εισαγωγών σε σχέση με αυτήν των εξαγωγών οδήγησε σε μείωση του εμπορικού ισοζυγίου κατά 20%, δηλαδή 7.744,9 εκατ. ευρώ.

Λιγότερο έντονη είναι η πτώση των εμπορευματικών συναλλαγών, όταν δεν συμπεριλαμβάνουμε τα πετρελαιοειδή, καθώς οι εξαγωγές μειώνονται κατά 3% από 35.174,2 εκατ. ευρώ το 2023 σε 36,245,5 εκατ. ευρώ το 2022. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές μειώνονται κατά 4,1% από 60.496,6 εκατ. ευρώ  το 2023 σε 63.054,7 εκατ. ευρώ το 2022. Η βελτίωση που παρατηρείται στο εμπορικό έλλειμμα ανέρχεται στο 5.5%, δηλαδή στα 25.322,4 εκατ. ευρώ το 2023 από τα 26.809,2 εκατ. ευρώ του έτους 2022.

Παρ’ όλη τη γενική μείωση στις εξαγωγικές μας επιδόσεις κατά 7,1%, συγκριτικά με το έτος 2022, υπήρξε για το 2023 βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων στους παραδοσιακά ισχυρούς κλάδους της χώρας μας, όπως τα τρόφιμα και τα μηχανήματα και οχήματα καθώς επίσης παρατηρήθηκε και αύξηση στους κλάδους των λιπών-ελαιών και των ποτών-καπνού συγκριτικά με τις αντίστοιχες συνολικές επιδόσεις των παραπάνω κλάδων το έτος 2022. Αναλυτικά, ενίσχυση εξαγωγών συγκριτικά με το προηγούμενο έτος κατέγραψαν τα τρόφιμα κατά 623,5 εκατ. ευρώ (9,0%), τα μηχανήματα και οχήματα κατά 64,7 εκατ. ευρώ (1,3%), τα ποτά και καπνά κατά 127,8 εκατ. ευρώ (11,1%), τα λίπη και έλαια κατά 388,3 εκατ. ευρώ (37,1%) και τα μη ταξινομημένα προϊόντα κατά 452,5 εκατ. ευρώ (293,8%).