Σε επίπεδα ρεκόρ κινήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές και τον Σεπτέμβριο του 2021

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών με τις επιδόσεις στο 9μηνο του 2021 να ξεπερνούν κάθε προηγούμενο, καθώς ήταν αυξημένες κατά €6,2 δις συγκριτικά με το 9μηνο του 2020 και κατά €3,3 δις συγκριτικά με το 9μηνο του 2019, υπερκαλύπτοντας αφενός τις απώλειες που σημειώθηκαν εξαιτίας της εξάπλωσης της πανδημίας και ξεπερνώντας αφετέρου κατά πολύ τις επιδόσεις του 2019, χρονιά η οποία αποτέλεσε ορόσημο λόγω των υψηλών επιδόσεων. Τα παραπάνω, και σε συνδυασμό με την εξίσου σημαντική αύξηση των εξαγωγών χωρίς τα πετρελαιοειδή (€3,4 δις, δηλαδή 19,2%), αποδεικνύουν ότι οδεύουμε προς μια επίδοση-ρεκόρ όλων των εποχών το 2021 και ότι η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων μπορεί -και πρέπει- να αποτελέσει το επίκεντρο της ανάκαμψης στη μετά-κορωνοϊού εποχή.

Αναλύοντας περαιτέρω τα στοιχεία που ανακοίνωσε στις 5 Νοεμβρίου 2021 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι ελληνικές εξαγωγές διαμορφώθηκαν στο ποσό των €3.696,3 εκατ. τον Σεπτέμβριο του 2021, έναντι €2.581,5 εκατ. τον Σεπτέμβριο του 2020 και €2.860,1 εκατ. τον Σεπτέμβριο του 2019, με τις διαφορές να ανέρχονται σε €1.114,8 εκατ. (δηλαδή 43,2%) και €836,2 εκατ. (δηλαδή 29,2%) αντίστοιχα. Οι εισαγωγές ήταν, επίσης, αυξημένες κατά €1.574,4 εκατ. (δηλαδή 37,2%) συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο του 2020 με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε €5.807,5 εκατ. Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος κατά €459,6 εκατ. και τη διαμόρφωσή του στο ποσό των €2.111,2 εκατ. ευρώ.

Παρόμοια είναι η εικόνα των εμπορευματικών μας συναλλαγών χωρίς τα πετρελαιοειδή, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά €475,7 εκατ., δηλαδή 22,9% και διαμορφώθηκαν σε €2.551,3 εκατ. έναντι €2.075,6 εκατ. τον Σεπτέμβριο του 2020 και €1.920,3 εκατ. τον Σεπτέμβριο του 2019, ενώ και οι εισαγωγές ήταν αυξημένες κατά €658,2 εκατ., δηλαδή 17,9% και διαμορφώθηκαν σε €4.332,1 εκατ. τον Σεπτέμβριο του 2021 έναντι €3.673,9 εκατ. το 2020 και €3.539,4 εκατ. το 2019. Το εμπορικό ισοζύγιο άνευ πετρελαιοειδών ήταν ελλειμματικό κατά €1.780,8 εκατ. έναντι ελλείμματος €1.598,3 εκατ. το 2020 και €1.619,1 εκατ. το 2019.

Εξετάζοντας τις επιδόσεις μας στο διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2021, παρατηρείται σημαντική ενίσχυση των εξαγωγών τόσο συγκριτικά με το 2020 (€6.239,0 εκατ., ήτοι 27,9%), όσο και με το 2019 (€3.323,6 εκατ., ήτοι 13,1%), με αποτέλεσμα αυτές να διαμορφωθούν στο ποσό των €28.637,9 εκατ., η οποία αποτελεί και επίδοση-ρεκόρ. Ωστόσο, την άνοδο αυτή επισκιάζει μερικώς η εξίσου μεγάλη αύξηση των εισαγωγών κατά €9.150,8 εκατ., δηλαδή 25,3% συγκριτικά με το 9μηνο 2020, καθώς αυτές διαμορφώθηκαν σε €45.345,6 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2021 με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα να εκτιναχθεί στα €16.707,7 εκατ. Αν βγάλουμε από τη συνάρτηση τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα κινήθηκε στα επίπεδα του 2019 και συγκεκριμένα στα €13.622,6 εκατ., με τις εξαγωγές να ανέρχονται σε €20.875,9 εκατ. (αύξηση 19,2% συγκριτικά με το 2020) και τις εισαγωγές σε €34.498,5 εκατ. (αύξηση 18,1% συγκριτικά με το 2020).

Ανοδικά κινήθηκαν οι εξαγωγές όλων των επιμέρους κλάδων, όπως αυτοί κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με την Τυποποιημένη Ταξινόμηση του Διεθνούς Εμπορίου (SITC). Αναλυτικά, αύξηση εξαγωγών κατέγραψαν τα βιομηχανικά (€904,1 εκατ., δηλαδή 25,1%), τα τρόφιμα (€390,6 εκατ., δηλαδή 9,9%), τα χημικά (€587,9 εκατ., δηλαδή 16,2%), τα μηχανήματα-οχήματα (€471,7 εκατ., δηλαδή 20,4%), τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα (€357,6 εκατ., δηλαδή 20,2%), οι πρώτες ύλες (€377,0 εκατ., δηλαδή 45,5%), τα ποτά και καπνά (€95,3 εκατ., δηλαδή 15,8%), τα λίπη και έλαια (€146,8 εκατ., δηλαδή 36,4%) και τα μη ταξινομημένα προϊόντα (€33,8 εκατ., δηλαδή 10,1%)