ΣΕΠΕ: Κρίσιμος καταλύτης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας η σύσταση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Τη συγκρότηση του νέου Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης χαιρέτισαν οι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) σε συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου, σημειώνοντας ταυτόχρονα πως η δομή του νέου Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία αλλά και κρίσιμη ευκαιρία για την άμεση αξιοποίηση της δυναμικής του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), σε όλους τους παραγωγικούς τομείς, τόσο στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κράτους όσο και στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.

Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019, συμμετείχαν ο Υπουργός Επικρατείας, κύριος Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα ψηφιακής στρατηγικής, κύριος Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, και ο Διευθυντής του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κύριος Κωνσταντίνος Χαμπίδης.

Οι εκπρόσωποι του ΣΕΠΕ, τόνισαν το γεγονός πως η δημιουργία μίας δομής στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο -παρά τω Πρωθυπουργώ-, αποτελεί διαχρονικό αίτημα του κλάδου, για τον κεντρικό και οριζόντιο συντονισμό όλων των τεχνολογικών και ψηφιακών δράσεων, επενδύσεων και έργων υποδομής για τη χώρα, και πως μπορεί να αποτελέσει τον κρίσιμο καταλύτη για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της τεχνολογίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Επιπλέον σημείωσαν, ότι το νέο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διαθέτει ένα στοχευμένο πρόγραμμα ψηφιακών μεταρρυθμίσεων, το οποίο μπορεί να δώσει την απαιτούμενη ώθηση για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της χώρας. Η οριζόντια συγκέντρωση των αρμόδιων υπηρεσιών, που υπάγονταν μέχρι σήμερα σε άλλα Υπουργεία και σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό κρίσιμων τομέων και διαδικασιών του κράτους, αποτελεί την πλέον αδιάψευστη επιβεβαίωση της πίστης του ίδιου του Πρωθυπουργού στις δυνατότητες του κλάδου, για την υλοποίηση ενός ψηφιακού κράτους και δίνει τέλος στην πολυδιάσπαση που προκάλεσε το ψηφιακό χάσμα με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, το οποίο με τη σειρά του αποτέλεσε εμπόδιο σε σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες και ανασταλτικό παράγοντα στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Όπως συμφώνησαν αμφότεροι, ο κλάδος αποτελεί μία δυναμική αγορά με εξωστρεφή και οριζόντιο ρόλο, για όλους τους παραγωγικούς κλάδους στους οποίους η χώρα διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Επιπλέον, αποτελεί κοινή στόχευση για το Υπουργείο και τον ΣΕΠΕ, ότι ο κλάδος μπορεί να δώσει το σύνθημα αντιστροφής τόσο του φαινομένου “διαρροής μυαλών” (brain drain) με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, όσο και του επενδυτικού κλίματος, ξανακερδίζοντας την εμπιστοσύνη αγορών και επενδυτών. Σε αυτό το πλαίσιο συντάχθηκαν στην ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης σημαντικών έργων υποδομής, τα οποία ανοίγουν το δρόμο για μια σύγχρονη ψηφιακή Ελλάδα. Παράλληλα, συμφωνήθηκε ο ΣΕΠΕ να συνδράμει με την τεχνογνωσία που διαθέτει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού, καθώς και στην προσπάθεια της Πολιτείας για την ολοκλήρωση σημαντικών έργων, που αφορούν στον άμεσο ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους.

Απόλυτη υπήρξε και η ταύτιση αναφορικά με την αναγκαιότητα στενής συνεργασίας μεταξύ ΣΕΠΕ και Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων με ρεαλιστικές, δοκιμασμένες και αποτελεσματικές λύσεις.

Όπως αναφέρθηκε και από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, «η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί για εμάς βασικό πυλώνα όχι μόνο της οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και της συνολικής κρατικής λειτουργίας. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις δυνατότητες τόσο του ανθρώπινου δυναμικού μας, όσο και των επιχειρήσεων του κλάδου, γι’ αυτό και προσβλέπουμε στη στενή μας συνεργασία, η οποία ξεκίνησε σήμερα με τους καλύτερους όρους. Συζητήσαμε για μεσοπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δράσεις και για νομοθετικές παρεμβάσεις, καθώς πεποίθησή μας είναι ότι η ανάπτυξη της αγοράς τεχνολογίας δεν περνάει μόνο μέσα από έργα, αλλά και από πολιτικές που βοηθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Κρατικοί φορείς και ιδιώτες θα συνεργαστούμε με ειλικρίνεια και σκληρή δουλειά, ώστε σύντομα η Ελλάδα να αποτελεί πόλο έλξης και ανάπτυξης ψηφιακής τεχνολογίας για την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της».

«Σήμερα είχαμε μία ιδιαίτερα εποικοδομητική και παραγωγική συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η κοινή στόχευση κλάδου και Πολιτείας για μία σύγχρονη ψηφιακή Ελλάδα είναι δεδομένη και είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να καλλιεργήσουμε μία στενή συνεργασία για την στρατηγική αξιοποίηση της τεχνολογίας άμεσα και με σχέδιο. Ο Υπουργός Επικρατείας τόνισε την ανάγκη ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας καθώς και του παραγωγικού μοντέλου της, προκειμένου να δημιουργήσουμε στρατηγικό ψηφιακό πλεονέκτημα για τη χώρα. Σε αυτήν την κοινή μας μάχη, η διεθνής τεχνογνωσία, εμπειρία και εξειδίκευση των επιχειρήσεων, επιστημόνων και στελεχών του κλάδου είναι στη διάθεση της Πολιτείας», δήλωσε από την πλευρά της η Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΠΕ, κα Γιώτα Παπαρίδου.

Τέλος, ο Υπουργός όρισε ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ τον κύριο Ευάγγελο Παπαλάμπρου, Νομικό Σύμβουλο του ΣΕΠΕ, αναγνωρίζοντας τη σημαντική προσωπική του συμβολή στον κλάδο.