Σεμινάριο: H ιχνηλασιμότητα ενισχύει την αλυσίδα αξίας στην ψυχρή εφοδιαστική από την ΕΕΒΨ&L

Σάββατο 12 Νοεμβρίου, 15.30-16.30. Hall 1 - Stage 1. Metropolitan Expo

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης MDF Expo 2022, και στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων για την Frozen Food, ο καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας για την διαχείριση της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας, η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους και Logistics, διοργανώνει το Σάββατο 12 Νοεμβρίου στις 15.30-16.30 μμ, σεμινάριο με τίτλο “H ιχνηλασιμότητα ενισχύει την αλυσίδα αξίας στην ψυχρή εφοδιαστική/Integrated Approach to enable Traceability of the Cold Value Chain for Fresh – Frozen Meat and Fish Products”.

Το event, που θα είναι σεμιναριακού τύπου και μπορούν να το παρακολουθήσουν τόσο εκθέτες, όσο και επισκέπτες της 3πλής Έκθεσης MDF Expo 2022, θα αναλύσει την σημασία της ιχνηλασιμότητας σε όλα τα στάδια της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας, ειδικά σε προϊόντα κρέατος και γαλακτοκομικά, ώστε να επιτυγχάνεται μια συνολική Αλυσίδα Αξίας. Την διοργάνωση του event, που θα γίνει στο Hall 1 του Metropolitan Expo, έχει αναλάβει η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους και Logistics (ΕΕΒΨ&L).

Save the Date!