ΣΒΑΠ: Τα Επιχειρηματικά Πάρκα θεσμός που μπορεί να αξιοποιηθεί ως σημαντικό επενδυτικό εργαλείο

 

«Τα Επιχειρηματικά Πάρκα είναι θεσμός που μπορεί να αξιοποιηθεί ως σημαντικό επενδυτικό εργαλείο τόσο για τον εκσυγχρονισμό όσο και την παραπέρα ανάπτυξη της βιομηχανίας». Σε αυτή την διαπίστωση κατέληξαν οι συζητήσεις και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του Αν Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στέργιου Πιτσιόρλα και του ΔΣ του ΣΒΑΠ, ο πρόεδρος του οποίου κ. Δημήτρης Μαθιός συντόνισε επίσκεψη του κ. Πιτσιόρλα, του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Α. Μακρυκώστα και της Διευθύντριας Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας κ. Ε. Πιτταρά, σε επιχειρηματικά πάρκα της Αττικής, στην συνέχεια της οποίας ακολούθησε ευρείς διάλογος τόσο για την σημασία του θεσμού των Επιχειρηματικών Πάρκων όσο και για την ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων προκειμένου να λυθούν χρονίζοντα ζητήματα και να αξιοποιηθεί ο θεσμός σε όλη την έκταση και την σημασία του.

Κατά την συζήτηση που ακολούθησε ο πρόεδρος του ΣΒΑΠ κ. Δ. Μαθιός επεσήμανε την ανάγκη να ρυθμιστούν εκκρεμότητες στις αδειοδοτήσεις νέων επιχειρηματικών πάρκων και να απλοποιηθεί η διαδικασία αδειοδοτήσεων που είναι αφενός χρονοβόρα και αφετέρου το μεγαλύτερο αντικίνητρο για την προσέλκυση επενδύσεων.

Ο κ. Μαθιός εξήγησε στον Αν. Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στέργιο Πιτσιόρλα την σπουδαιότητα της επίσπευσης αποφάσεων που εκκρεμούν σε αδειοδοτήσεις και την τακτοποίηση υποχρεώσεων που απορρέουν από την νομοθεσία των επιχειρηματικών πάρκων στην χρηματοδότηση των έργων που έχουν ήδη προγραμματιστεί. Τέλος ο κ. Μαθιός υπογράμμισε την σημασία που αποδίδει η βιομηχανία της Αττικής και του Πειραιά στην ένταξη άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων στον θεσμό των Επιχειρηματικών Πάρκων με ειδικό σχέδιο άμεσης αδειοδότησης.

O Αν. Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στέργιος Πιτσιόρλας συμφώνησε με τις απόψεις του προέδρου του ΣΒΑΠ για την σημασία του θεσμού των επιχειρηματικών πάρκων στον εκσυγχρονισμό, τις επενδύσεις και την ανάπτυξη της βιομηχανίας και υποσχέθηκε άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων και προώθηση ρυθμίσεων και λύσεων σύμφωνα και με τις προτάσεις της επιχειρηματικής κοινότητας.

Στην επίσκεψη του κ. Υπουργού και στην συζήτηση που ακολούθησε μετείχαν, εκφράζοντας απόψεις και οι Δήμαρχοι Ελευσίνας κ. Γιώργος Τσουκαλάς, Ασπροπύργου κ. Νικόλαος Μελετίου), Μάνδρας–Ειδυλλίας κα Ιωάννα Κριεκούκη και Φυλής – Λιοσίων κ. Χρήστος Παππούς.