Προοπτική χρήσης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου ως ναυτιλιακό καύσιμο στην Ανατολική Ευρώπη

 

H προοπτική της χρήσης του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου ως ναυτιλιακού καύσιμου στην Ανατολική Ευρώπη και η εξέλιξη του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος Poseidon Med II παρουσιάστηκε από τον κ. Θανάση Χαλδεάκη, εκ μέρους του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς στην Εσπερίδα που διοργάνωσε η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ την Πέμπτη 16 Μαΐου 2019 με θέμα «Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας στην Ναυτιλία». Η εκδήλωση ανέδειξε τεχνικά θέματα, νέες τεχνολογίες, προκλήσεις και προοπτικές ως προς την εφαρμογή εναλλακτικών καυσίμων στη ναυτιλία με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ακαδημαϊκού κλάδου, τεχνικών οργανισμών και ναυτιλιακών ενώσεων. To Poseidon Med II υπήρξε υποστηρικτής της εκδήλωσης.

 

 

Πρόγραμμα Ρoseidon Med II

Το πρόγραμμα Poseidon Med II αποτελεί τον οδικό χάρτη για την ευρεία υιοθέτηση του ΥΦΑ ως ασφαλούς, περιβαλλοντικά φιλικού και βιώσιμου εναλλακτικού καυσίμου στη  ναυτιλία, ωθώντας τις θαλάσσιες μεταφορές στην Ανατολική Μεσόγειο προς ένα πιο πράσινο μέλλον. Το πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιείται σε τρεις χώρες –Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρο-, και συμμετέχουν έξι ευρωπαϊκά λιμάνια  (Πειραιάς, Πάτρα, Ηράκλειο, Ηγουμενίτσα, Λεμεσός και Βενετία) και ο Τερματικός Σταθμός ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα. Στο πρόγραμμα συνεργάζονται κορυφαίοι ειδικοί από τους κλάδους της ναυτιλίας, της ενέργειας και των χρηματοοικονομικών για τον σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης αποτελεσματικής εφοδιαστικής αλυσίδας ΥΦΑ.