Προέγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου για δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου στον Δήμο Φυλής Αττικής

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφάσισε την προέγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) για τη δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου στην θέση «Σπηλιές» του Δήμου Φυλής Αττικής, στο πλαίσιο μετεγκατάστασης μεταφορικών επιχειρήσεων από την περιοχή του Ελαιώνα Αττικής.

Η απόφαση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  1. Τον καθορισμό στο σύνολο της περιοχής επέμβασης χρήσεων γης του άρθρου 8 «Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης» του Π.Δ. 59/2018 (Α’ 114) όπως ισχύει, εξαιρουμένων των ειδικών χρήσεων «(37) Εγκαταστάσεις οχημάτων τέλους κύκλου ζωής» και «(39) Κέντρα αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ) και Οστών».
  2. Το διαχωρισμό της περιοχής επέμβασης σε δύο Ζώνες (Ζώνη 1 και Ζώνη 2) προκειμένου να προστεθεί η ειδική χρήση «(15) Τουριστικά καταλύματα (μόνο κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα)» του άρθρου 9 του Π.Δ. 59/2018, στη Ζώνη 2, για την ορθή λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου.
  3. Την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4982/2022 για τη χωρική οργάνωση του υποδοχέα.

 

 

  1. Την εφαρμογή των διατάξεων της αρχαιολογικής νομοθεσίας στις περιοχές που εμπίπτουν σε οριοθετημένες περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, με έλεγχο των έργων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.
  2. Τη λήψη μέτρων για την προστασία των εγκαταστάσεων από τυχόν δασικές πυρκαγιές, καθώς και των δασικών εκτάσεων που περιβάλουν την περιοχή επέμβασης, με ενδεχόμενο καθορισμό ειδικών ζωνών ασφαλείας.
  3. Την εξειδίκευση των επί μέρους χρήσεων γης, όρων & περιορισμών δόμησης και ορίων της περιοχής επέμβασης στο στάδιο πολεοδόμησής της, σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας, με γνώμονα τις υφιστάμενες τεχνικές και συγκοινωνιακές υποδομές εντός και εκτός της περιοχής επέμβασης.