Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με το OHSAS 18001

H SARMED στοχεύοντας στην έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέροντος της για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων της, αλλά και όλων των ενδιαφερόμενων μερών που εμπλέκονται στη λειτουργία της, προχώρησε στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με το OHSAS 18001.

Η εφαρμογή του συστήματος επιθεωρήθηκε επιτυχώς από τον  Φορέα Πιστοποίησης TUV Hellas (TUV Nord Group).