Ο ΟΛΗΓ σε ένα ακόμη μεγάλο ευρωπαϊκό έργο για τον διακρατικό σχεδιασμό

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ) συνεχίζει να επενδύει στην εξωστρέφεια, στην ανάπτυξη των υποδομών όλων των λιμενικών εγκαταστάσεων, στις συνέργειες με διεθνείς φορείς και οργανισμούς, και στη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας, συνεισφέροντας πρακτικά στην επίτευξη του αναπτυξιακού του οράματος.

Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας γεωγραφικά είναι το πλησιέστερο λιμάνι της Ελλάδος με την Ιταλία και τις Βαλκανικές χώρες της Αδριατικής Θάλασσας, αποτελώντας μια σημαντική γέφυρα ανθρώπων και εμπορευμάτων από και προς την Δυτική Ευρώπη. Με ενέργειες οι οποίες ήδη εφαρμόζονται στοχεύει να αποτελέσει κέντρο διαμετακόμισης για εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ της Ε.Ε. και της Μέσης Ανατολής και να εδραιωθεί ως σημαντικός κόμβος συνδυασμένων μεταφορών, προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.  Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιούνται στοχευμένα έργα υποδομών και επενδύσεις μέσω της συμμετοχής του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας σε ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Συγκεκριμένα, ο ΟΛΗΓ συμμετέχει και υλοποιεί το έργο “NewBrain”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B 2014-2020 (ADRION), με συμμετοχή 9 εταίρων που αντιπροσωπεύουν τους κεντρικούς κόμβους logistics του συστήματος μεταφορών Αδριατικής-Ιονίου. Το “NewBrain” στοχεύει να βελτιώσει τις διασυνδέσεις στην περιοχή Αδριατικής-Ιονίου, ενδυναμώνοντας τη διακρατική συνεργασία και βελτιώνοντας τη δυνατότητα εξασφάλισης επενδύσεων.

Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα του NewBrain είναι:

  • Η αύξηση του επιπέδου του διακρατικού συντονισμού στον σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών μέτρων και δράσεων για την αύξηση της αποδοτικότητας και διατροπικότητας
  • Η ενίσχυση των επενδυτικών δυνατοτήτων για την αναβάθμιση των φυσικών και μη φυσικών υποδομών των κόμβων εφοδιαστικής αλυσίδας που θα συνεισφέρουν σε ήπιες λύσεις στον τομέα μεταφορών της Αδριατικής-Ιονίου
  • Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα των συστημάτων μεταφορών Αδριατικής-Ιονίου, με επίκεντρο την ανάπτυξη διατροπικών και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα λύσεων και καινοτομιών σε κάθε συμμετέχοντα κόμβο logistics

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.497.457,56 ευρώ και η χρονική του διάρκεια είναι 24 μήνες

Περαιτέρω ώθηση στον Λιμένα, έχει επιφέρει η ολοκλήρωση του μεγαλύτερου τμήματος του έργου της Β’ Φάσης των έργων υποδομής συνολικού προϋπολογισμού 62 εκατ. ευρώ, δεδομένου ότι στις ήδη υπάρχουσες υποδομές  προστέθηκαν τα εξής έργα:

  • Λιμενικά έργα
  • Κτιριακά έργα
  • Έργα Χερσαίας Ζώνης Λιμένα
  • Εκβάθυνση και διαπλάτυνση του διαύλου ναυσιπλοΐας
  • Έξι επιπλέον θέσεις πρυμνοδέτησης

Κύριος στόχος των ανωτέρω έργων υποδομών είναι:

  • Η βέλτιστη εξυπηρέτηση των διαμετακομιστικών αναγκών των περιοχών της Δυτικής και Βόρειας Ελλάδας και γενικότερα των χωρών της νότιας Βαλκανικής
  • Η ενίσχυση τις επιβατικής κίνησης εσωτερικού και εξωτερικού, αφενός η αξιοποίηση της θετικής προοπτικής του τουρισμού για τα επόμενα χρόνια και αφετέρου η σημαντική αύξηση του αριθμού πλοίων που θα χρησιμοποιούν το λιμένα ως λιμάνι αφετηρίας