Ο διευθυντής του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ πρόεδρος του ευρωπαϊκού EURNEX

Την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019, ο Διευθυντής του ΙΜΕΤ/EKETA, Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης εξελέγη στη θέση του νέου Προέδρου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EURNEX (EUropean rail Research Network of EXcellence, http://www.eurnex.org).

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός EURNEX συμπεριλαμβάνει 31 επιστημονικά ινστιτούτα στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών και της κινητικότητας από 18 χώρες της Ευρώπης και την Κίνα, εκπροσωπώντας συνολικά περισσότερους από 600 έμπειρους ερευνητές από επιστημονικούς κλάδους που σχετίζονται με τις σιδηροδρομικές μεταφορές.

Η ομόφωνη εκλογή του Δρ. Μπεκιάρη στην πρώτη θέση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EURNEX αποτελεί σημαντικό μέρος της προσπάθειας του ΙΜΕΤ να ενισχύσει τη θέση του στο χώρο των σιδηροδρομικών μεταφορών, παράλληλα και με τη δημιουργία του νέου εργαστηρίου του Ινστιτούτου «Οργάνωση-Εκμετάλλευση Σιδηροδρομικών Μεταφορών», και συγκαταλέγεται στο γενικότερο εθνικό πλαίσιο βελτίωσης και προτεραιοποίησης των σιδηροδρομικών και συνδυασμένων μεταφορών.