Ολοκληρώθηκε μια πολλά υποσχόμενη συγχώνευση 6 σε 1 με πρωτοπόρο την Streem Global ΑΕ

Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση υπό την Streem Global AE έξι εταιρειών και συγκεκριμένα των Unit Hellas AE, Unit Shipping AE, Contrade AE, σε συνδυασμό με τις Unit Logistics SRL, Rohel Trans International SRL και Translink Expedition SRL.

Η εν λόγω συγχώνευση αποτελεί την πρώτη φάση στον ευρύτερο σχεδιασμό της διοίκησης για το 2024 που περιλαμβάνει τη συγχώνευση του συνόλου των εταιρειών τις οποίες έχει στο χαρτοφυλάκιο της, με στόχο τη δημιουργία συνεργιών και οικονομίας κλίμακας.

Παράλληλα, δημιουργεί  έναν ισχυρό όμιλο ο οποίος έχει σαφή στόχευση στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών logistics τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.
Η Streem Global ΑΕ, μέσω της παραπάνω συγχώνευσης, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των εταιρειών που συγχωνεύει, θέτει νέα καινοτόμα πρότυπα στις προσφερόμενες υπηρεσίες logistics, τόσο σε επίπεδο λειτουργιών όσο και στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι εταιρείες που συγχωνεύθηκαν έχουν υψηλή τεχνογνωσία στους τομείς των οδικών, ναυτιλιακών, αεροπορικών και σιδηροδρομικών μεταφορών. Οι πελάτες των εταιρειών θα επωφεληθούν από ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών που καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα αναγκών, επωφελούμενοι από καινοτόμες λύσεις που ευθυγραμμίζονται με τις εξελισσόμενες απαιτήσεις του τομέα των logistics, παραμένοντας στην πρώτη γραμμή των τεχνολογικών εξελίξεων.

Σημειώνεται ότι η ενοποίηση των λειτουργιών θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, τον εξορθολογισμό των διαδικασιών και τη βελτίωση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας.