Ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης καυσίμων και στόλου οχημάτων θα παρουσιάσει η Logicom στην έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics» 2019

Η Logicom A.E.B.E., θυγατρική της εταιρείας ORPAK, μέλος του ομίλου Gilbarco – VeederRoot, προσφέρει για περισσότερα από 20 χρόνια κάθετες λύσεις διαχείρισης καυσίμων και στόλου οχημάτων, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Στόχος της εταιρείας είναι η παροχή καινοτόμων και αξιόπιστων συστημάτων που εξυπηρετούν κάθε επιχειρησιακή ανάγκη.

Η Logicom, στο πλαίσιο της Υπουργικής Απόφασης 37776/2645/2017 (ΦΕΚ 1882/Β/30-5-2017) και του Νόμου Υπ’ Αριθμό 4530/2018 (ΦΕΚ 59/30-3-2018), ανακοινώνει τη διάθεση των παρακάτω τύπων δεξαμενών Mobile Diesel Station ‘’MDS’’ που  μπορούν να εδράζονται σε μεταλλικό φορείο ή εντός εμπορευματοκιβωτίου (container), συμμορφώνονται πλήρως στις απαιτήσεις της παραπάνω απόφασης και συνοδεύονται από όλες τις απαραίτητες Πιστοποιήσεις & Βεβαιώσεις, όπως:

 • Πιστοποιητικά εξοπλισμού κατά ΑΤΕΧ
 • Πιστοποιητικό ADR δεξαμενής
 • Ηλεκτρική συνδεσμολογία, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384
 • Διακρίβωση όγκου δεξαμενής, από το Εργαστήριο της Logicom (το πρώτο εργαστήριο στην Ελλάδα που έλαβε διαπίστευση από το Ε.ΣΥ.Δ.)
 • Μελέτη εκρηκτικών ζωνών ΑΤΕX
 • Μελέτη Η/Μ
 • Βεβαιώσεις μηχανικού

Μερικά από τα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται στο Mobile Diesel Station

 • Αντλίες καυσίμων με ένα ή δύο ακροσωλήνια, ταχύτητας 40 – 130lt/min
 • Σύστημα πυρόσβεσης
 • Σύστημα Εισροών – Εκροών
 • Προαιρετικά – σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στόλου ForeFleet

 


Για να μάθετε περισσότερα για την εταιρεία Logicom A.E.B.E επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της www.logicom.gr.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις εκθέσεις «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics» και «Cargo Truck & Van», που διοργανώνει η εταιρεία o.mind Creatives στις 9-11 Νοεμβρίου 2019, στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, από την επίσημη ιστοσελίδα www.supplychainexpo.gr.