Νέο σχέδιο για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής κυκλοφορίας των αμαξοστοιχιών στην Ευρώπη

Στις 5 Ιανουαρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα νέο σχέδιο ανάπτυξης του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας (με το αγγλικό ακρωνύμιο ERTMS, δηλ. «European Rail Traffic Management System). Το ERTMS παρέχει στους συρμούς τη δυνατότητα να διασχίζουν εύκολα τα σύνορα, αντικαθιστώντας 25 εθνικά συστήματα σιδηροδρομικής σηματοδότησης από ένα κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο. Στόχος του νέου αυτού σχεδίου είναι η παροχή περισσότερων εγγυήσεων στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και η διευκόλυνση των επενδύσεων ώστε ποσοστό 50 % περίπου του ευρωπαϊκού στρατηγικού σιδηροδρομικού δικτύου να είναι εξοπλισμένο το 2023.

Η Επίτροπος αρμόδια για τις μεταφορές κ. Βιολέτα Μπουλτς δήλωσε τα εξής: «Το ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, ή ERTMS, συμβάλλει άμεσα στην ανταγωνιστικότητα και στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων μας. Το σχέδιο ανάπτυξης που εγκρίθηκε σήμερα προβλέπει τη σταδιακή εγκατάστασή του κατά μήκος του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου. Αυτό θα μας φέρει λίγο πιο κοντά σε έναν ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο, όπου οι αμαξοστοιχίες θα μπορούν να διασχίζουν τα σύνορα ευκολότερα».

Κατά την τελευταία διετία, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης χορηγήσει πάνω από 700 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση του ERTMS στο πλαίσιο του προγράμματος επενδύσεων σε υποδομές (διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»).

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το σχέδιο ανάπτυξης, είναι διαθέσιμες εδώ.