Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών για την Εφοδιαστική Αλυσίδα από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ο τομέας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας επεκτείνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, σε πολλούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Κλάδοι όπως της αυτοκινητοβιομηχανίας, της ενέργειας, της αγροτικής παραγωγής, της υγείας, της καπνοβιομηχανίας, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, του τουρισμού, των μεταφορών, της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας αποτελούν ορισμένα μόνο παραδείγματα.

Η τεχνολογική εξέλιξη σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου έχουν συμβάλει στην εξέλιξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Από τα παραδοσιακά μοντέλα, στα οποία η εστίαση ήταν στις εσωτερικές λειτουργίες, έχουμε περάσει σε σύγχρονα, όπου πλέον οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί αποτελούν ένα μέρος μιας παγκόσμιας αλυσίδας παραγωγής που απαιτεί το συγχρονισμό με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι ειδικοί του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού κόσμου θεωρούν ότι πλέον δεν ανταγωνίζονται τα προϊόντα που παράγονται ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τις επιχειρήσεις, αλλά οι εφοδιαστικές αλυσίδες αυτών, δεδομένου ότι η ικανότητα για διάκριση βασίζεται στο πλεονέκτημα που αυτές δίνουν στις επιχειρήσεις.

Το γεγονός ότι πλέον οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού συνδέουν την παραγωγή που μπορεί να βρίσκεται στην Ανατολή με την κατανάλωση που μπορεί να βρίσκεται στη Δύση, καθιστά τη διαχείρισή τους από τις επιχειρήσεις ιδιαίτερα περίπλοκη και προκλητική, καλώντας τις παράλληλα να διαχειριστούν σειρά αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με θέματα πρόβλεψης ζήτησης, προμηθειών, προγραμματισμού παραγωγής, διαχείρισης αποθεμάτων, μεταφοράς/διανομής, προγραμματισμού πόρων και επενδύσεων, χρήσης νέων τεχνολογιών, διαχείρισης πληροφοριών και άλλων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε ένα από τα παραπάνω προβλήματα δημιουργεί και μια διαφορετική ευκαιρία απασχόλησης, οι οποίες συνολικά απαιτούν συγκεκριμένες δεξιότητες στελεχών. Η ζήτηση λοιπών εξειδικευμένων στελεχών εφοδιαστικής αλυσίδας αυξάνει παγκοσμίως με την Ελλάδα να μην αποτελεί εξαίρεση. Επιχειρήσεις και οργανισμοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα της οικονομίας συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο ότι η συγκεκριμένη λειτουργία αποτελεί την πηγή του νέου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και στρέφονται στην αναζήτηση στελεχών στο χώρο αυτό.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ανταποκρινόμενο στις αυξανόμενες ανάγκες για στελέχη διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας λειτουργεί από φέτος ένα νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Supply Chain Management». Το Πρόγραμμα είναι διετούς διάρκειας και προσφέρεται από απόσταση στην αγγλική γλώσσα. Απευθύνεται σε στελέχη ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών  και επιχειρήσεων ή/και επαγγελματίες, που θέλουν να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στο χώρο αυτό και να εξειδικευτούν σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας.

Σημαντική ιδιαιτερότητα και καινοτομία του Προγράμματος είναι η προσφορά στο δεύτερο έτος σπουδών τριών κατευθύνσεων (Συστήματα Μεταφορών και Logistics, Συστήματα Ενέργειας, Συστήματα Προμηθειών) που σε συνδυασμό με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο τέταρτο εξάμηνο, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν πραγματικά προβλήματα από το χώρο των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Βασιζόμενο στη διεθνή εμπειρία, το Πρόγραμμα επιδιώκει να δημιουργήσει μία νέα γενιά εξειδικευμένων και ηγετικών στελεχών στο χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με ποσοτικές και ποιοτικές δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να ανταπεξέρχονται τόσο σε γενικά όσο και σε ειδικά θέματα στρατηγικής, λήψης αποφάσεων, διαχείρισης πόρων, συντονισμού λειτουργιών και άλλα.

Αναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα Σπουδών μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα http://scm.eap.gr/.

 Ακαδημαϊκή Επιτροπή του Προγράμματος

Α. Μιχιώτης, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Ι. Λαγούδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς