Νέο ΔΣ στον ΠΑΣΕΒΙΠΕ: Προτεραιότητα στον Εποπτικό Φορέα για τα Επιχειρηματικά Πάρκα και στο Ενεργειακό

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την περίοδο 2023-2025 εξέλεξε η απολογιστική και εκλογική  Γενική Συνέλευση του ΠΑΣΕΒΙΠΕ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουλίου 2023, στην Πάτρα.

Στις θέσεις του προέδρου και του Α΄ Αντιπροέδρου επανεκλέχθηκαν ο κ. Πέτρος Μαντάς (ΒΙΠΕ Πάτρας) και ο κ. Λευτέρης Αντωνακάκης (ΒΙΠΕ Ηρακλείου) αντίστοιχα. Στην θέση  του Β΄ Αντιπροέδρου εκλέχθηκε ο κ. Παρασκευάς Γραβουνιώτης ( ΒΙΠΕ Κομοτηνής), ενώ τις θέσεις του Γενικού Γραμματέα και του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα κατέλαβαν δύο νέα μέλη, ο κ. Χρήστος  Γιώτης ( ΒΙΠΕ Ιωαννίνων) και ο κ. Αθανάσιος Παπαθανασίου (ΒΙΠΕ Λαμίας) αντίστοιχα. Στην θέση του ταμία παρέμεινε ο κ. Αλκιβιάδης Ζιάκας  (ΒΙΠΕ Λάρισας), ενώ στις θέσεις των εφόρων εκλέχθηκαν οι κ.κ. Κώστας  Παπαναγιώτου (ΒΙΠΕ Σερρών), Ιωάννης  Πολυχρονόπουλος  (ΒΙΠΕ Σχιστού), Νίκος Τότσης (ΒΙΠΕ Τρίπολης) και Νίκος Αθηναίος (ΒΙΠΕ Καλαμάτας).

Οι προτεραιότητες

Στις άμεσες προτεραιότητες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΣΕΒΙΠΕ περιλαμβάνεται ένας κύκλος ενημέρωσης και διαλόγου με τη νέα πολιτική ηγεσία των συναρμόδιων για τη βιομηχανία – μεταποίηση υπουργείων.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται ανάμεσα σε άλλα η Σύσταση Εποπτικού-Συντονιστικού Φορέα των ΒΙΠΕ από την Πολιτεία, για την παρακολούθηση της εφαρμογής της εκάστοτε εθνικής βιομηχανικής πολιτικής στις ΒΙΠΕ ως προσθήκη στο νόμο 4982/202.

Εξάλλου στις συνολικότερες προτεραιότητες του Συνδέσμου, περιλαμβάνεται  η υλοποίηση του Πρώτου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Επιχειρηματικών Πάρκων συμπεριλαμβανομένων καλών πρακτικών του εξωτερικού και σειρά ενεργειών για τον  πιο ενεργό ρόλο, των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στην πράσινη ενεργειακή μετάβαση, στην κυκλική οικονομία και στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Ιδιαίτερα η εξεύρεση μιας μόνιμης λύσης για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, απασχολεί όλα τα μέλη του Συνδέσμου.

Στέρεες βάσεις στην εκπροσώπηση των εγκατεστημένων

Όπως χαρακτηριστικά τονίστηκε από τον κ. Γιώργο Γιαννίτση, πρόεδρο της ΒΙΠΕ Λαμίας,  ο οποίος προέδρευσε της Γενικής Συνέλευσης,  το νέο ΔΣ, έχει μπροστά του πολλή δουλειά, προκειμένου να αξιοποιήσει βήμα προς βήμα, όσα πέτυχε ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ τα τελευταία  χρόνια και να οικοδομήσει στις στέρεες  βάσεις που για πρώτη φορά  τέθηκαν στην εκπροσώπηση των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στη χώρα μας.

Από τη δική τους πλευρά, ο επανεκλεγμένος Πρόεδρος του ΔΣ κ. Πέτρος Μαντάς και ο επίσης επανεκλεγμένος Α΄ Αντιπρόεδρος κ. Λευτέρης  Αντωνακάκης, αναφέρθηκαν αναλυτικά στις εξελίξεις στο πλαίσιο της διαβούλευσης και της τρέχουσας ψηφοφορίας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων για τον προταθέντα  από την διαχειρίστρια των Επιχειρηματικών Πάρκων ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ Κανονισμό Λειτουργίας.

Επεσήμαναν ότι ακόμα και αν επιτευχθούν οριακές βελτιώσεις στον Κανονισμό Λειτουργίας, σε ένα καθεστώς τόσο έντονης κυριαρχικής εποπτείας , όπως αυτό που θέτει ο νόμος 4982/2022 δεν εξασφαλίζονται συνθήκες δημοκρατικής αλλά και μακροπρόθεσμης επιβίωσης των εγκατεστημένων, αν τουλάχιστον δεν ακούγεται ο λόγος τους.

Υπενθύμισαν,  επίσης, ότι οι επιχειρήσεις, ως  ιδιοκτήτες γης, κατέχουν την  μεγάλη πλειοψηφία της έκτασης των Πάρκων και είναι διαχρονικά οι πραγματικοί επενδυτές σε αυτά, καταβάλλοντας μέσω κοινοχρήστων τις εκάστοτε επενδυτικές δαπάνες.

Η Γενική Συνέλευση του ΠΑΣΕΒΙΠΕ πραγματοποιήθηκε με διευρυμένη συμμετοχή (πέραν των μελών του Συνδέσμου) και από άλλα γοργά αναπτυσσόμενα Επιχειρηματικά Πάρκα, όπως η ΒΙΠΕ Πρέβεζας.

Στο πλαίσιο των εργασιών, έγινε, επίσης, παρουσίαση του οικονομικού απολογισμού και  του εκπαιδευτικού προγράμματος ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται ο Σύνδεσμός.

Η νέα σύνθεση του ΔΣ του ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Η νέα σύνθεση του ΔΣ του ΠΑΣΕΒΙΠΕ για την περίοδο 2023-2025 όπως προέκυψε από την απολογιστική   και εκλογική  Γενική  Συνέλευση του ΠΑΣΕΒΙΠΕ  (Πανελλήνιος Σύνδεσμος  Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών) η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουλίου 2023 στην Πάτρα, είναι η εξής:

Πρόεδρος:  Πέτρος Μαντάς  (ΒΙΠΕ Πάτρας)

Α΄  Αντιπρόεδρος: Ελευθέριος Αντωνακάκης  (ΒΙΠΕ Ηρακλείου)

Β΄ Αντιπρόεδρος: Παρασκευάς Γραβουνιώτης ( ΒΙΠΕ Κομοτηνής)

Γενικός Γραμματέας: Χρήστος  Γιώτης ( ΒΙΠΕ Ιωαννίνων)

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Αθανάσιος Παπαθανασίου ( ΒΙΠΕ Λαμίας)

Ταμίας: Αλκιβιάδης Ζιάκας  ( ΒΙΠΕ Λάρισας)

΄Εφοροι: Κώστας Παπαναγιώτου ( ΒΙΠΕ Σερρών), Ιωάννης Πολυχρονόπουλος (ΒΙΠΕ Σχιστού), Νίκος Τότσης ( ΒΙΠΕ Τρίπολης), Νίκος  Αθηναίος (ΒΙΠΕ Καλαμάτας)