Νέοι κωδικοί καυσίμου και λεκτικού στον χώρο των παρατηρήσεων της άδειας κυκλοφορίας οχημάτων που κινούνται και με CNG ή LNG

H Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προχώρησε στην εισαγωγή νέων κωδικών καυσίμου καθώς και νέων κωδικών και λεκτικού στον χώρο των παρατηρήσεων της άδειας κυκλοφορίας για τα εκ κατασκευής και εκ μετασκευής οχήματα που κινούνται και με CNG ή LNG, όπως αυτά θα καταχωρούνται και θα εκτυπώνονται στην άδεια κυκλοφορίας.

Ειδικότερα:

Α) Για τα εκ μετασκευής οχήματα που κινούνται και με CNG ή LNG:

1) Σχετικά με τα οχήματα «δύο καυσίμων» (bi-fuel) που κινούνται και με CNG: Για τους υπάρχοντες κωδικούς καυσίμου ΑΦ (10) και ΗΦ (16) στο πεδίο των παρατηρήσεων της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών θα καταχωρείται κωδικός «187 – Όχημα μετασκευασμένο CNG δύο καυσίμων bi-fuel».

2) Σχετικά με τα οχήματα «διπλού καυσίμου» (dual-fuel) που κινούνται και με CNG: Για τον υπάρχοντα κωδικό ΠΦ (15) στο πεδίο των παρατηρήσεων της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών θα καταχωρείται κωδικός «188 – Όχημα μετασκευασμένο CNG διπλού καυσίμου dual-fuel».

3) Σχετικά με τα οχήματα «δύο καυσίμων» (bi-fuel) που κινούνται και με LNG δημιουργούνται νέοι κωδικοί καυσίμου: AL (17): βενζίνη αμόλυβδη ή LNG, YL (18): υβριδικό ηλεκτρικό όχημα με βενζίνη αμόλυβδη ή LNG.

Και για τους δύο κωδικούς, στο πεδίο των παρατηρήσεων της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών θα καταχωρείται κωδικός «192 – Όχημα μετασκευασμένο LNG δύο καυσίμων bi-fuel».

4) Σχετικά με τα οχήματα «διπλού καυσίμου» (dual-fuel) που κινούνται και με LNG δημιουργείται νέος κωδικός καυσίμου: KL (19): πετρέλαιο και LNG.

Στο πεδίο των παρατηρήσεων της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών θα καταχωρείται κωδικός «193 – Όχημα μετασκευασμένο LNG διπλού καυσίμου dual-fuel».

Β) Για τα εκ κατασκευής οχήματα που κινούνται με LNG ή και με LNG δημιουργούνται νέοι κωδικοί καυσίμου ως εξής:

α) L (20): υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG),

β) οχήματα «δύο καυσίμων» (bi-fuel) που κινούνται και με LNG:

AL (17): βενζίνη αμόλυβδη ή LNG,

YL (18): υβριδικό ηλεκτρικό όχημα με βενζίνη αμόλυβδη ή LNG.

Και για τους δυο κωδικούς δεν θα καταχωρείται παρατήρηση στην άδεια κυκλοφορίας.

γ) οχήματα «διπλού καυσίμου» (dual-fuel) που κινούνται και με LNG:

KL (19): πετρέλαιο και LNG.

Για τον ανωτέρω κωδικό δεν θα καταχωρείται παρατήρηση στην άδεια κυκλοφορίας.