ΜETRO AEBE και Supply Chain Institute συνεχίζουν για 5η χρονιά τη συνεργασία τους για την εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων

Η METRO ΑΕΒΕ, μια 100% ελληνική εταιρεία, με σύνθετη οργανωτική δομή που απαριθμεί περισσότερους από 11.500 εργαζόμενους, 280 καταστήματα σ’ όλη την Ελλάδα, 4 Κέντρα Διανομής και Κεντρικά Γραφεία στη Μεταμόρφωση Αττικής, επεκτείνει για 5η συνεχή χρονιά  τη συνεργασία της με το Supply Chain Institute.

Βασική προτεραιότητα της METRO αποτελεί η συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρώπων της. Μέσα από την έως τώρα συνεργασία, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 250 ώρες εκπαίδευσης σε πάνω από 50 εργαζόμενους της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, ξεκινώντας από εκείνους με διοικητικό ρόλο, αλλά και τους νέους εργαζόμενους, προκειμένου να εφοδιαστούν με τις κατάλληλες γνώσεις και τα αναγκαία εργαλεία για την περαιτέρω εξέλιξή τους μέσα στον οργανισμό.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο φέρει την υπογραφή του Supply Chain Institute, αποτελεί μια ιδιαίτερα ευχάριστη και χρήσιμη εμπειρία που καλύπτει τόσο θεωρητικές γνώσεις, όσο και βέλτιστες πρακτικές για όλες τις βασικές λειτουργίες μιας σύγχρονης αποθήκης. Παράλληλα, με την ολοκλήρωση των εκπαιδεύσεων, ο κάθε εργαζόμενος λαμβάνει την αντίστοιχη αναγνωρισμένη πιστοποίηση από το σημαντικό φορέα του Supply Chain.