Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., Δήμος Δίου & ΔΕΑΔΟ για την αξιοποίηση Επιχειρηματικού Πάρκου στο Ξηροκάμπι Λιτοχώρου

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας και Κατανόησης προχώρησαν η  ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., ο Δήμος Δίου – Ολύμπου και η Εταιρεία Διαχείρισης του Πάρκου (ΔΕΑΔΟ). Το Μνημόνιο υπεγράφη από τον CEO της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ Α.Ε, κ. Θάνος Ψαθάς, τον Δήμαρχο Δίου – Ολύμπου, κ. Βαγγέλη Γερολιόλιο και τον εκπρόσωπο της Εταιρείας ΔΕΑΔΟ.

Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. εκπόνησε Μελέτη Σκοπιμότητας για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης για την αξιοποίηση και χρηματοδότησης των έργων υποδομής για το Πάρκο. Πρόκειται για ένα Επιχειρηματικό Πάρκο έκτασης ~1.000 στρεμμάτων στην περιοχή Ξηροκάμπι, ώριμο για τα επόμενα βήματα κατάρτισης φακέλου για την ανάπτυξη του με βιώσιμους όρους.

Η εμπειρία και η τεχνογνωσία της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. σε αντίστοιχα έργα θα είναι καθοριστική για την τόνωση της τοπικής και της Περιφερειακής οικονομικής δραστηριότητας αλλά και την ενίσχυση της απασχόλησης στην περιοχή με τη δημιουργία άμεσων ή έμμεσων θέσεων εργασίας στο Πάρκο.