Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ΕΕΒΨ&L  και Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων

Μνημόνιο Συναντίληψης & Συνεργασίας υπέγραψαν την Παρασκευή, 12 Μαΐου 2023, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics (ΕΕΒΨ&L), κ. Διονύσης Γρηγορόπουλος  και ο Διευθυντής του Ενεργειακού Κέντρου Ικανοτήτων (ΕΚΙ), κ. Στέλιος Μπίκος, στην αίθουσα του Πρυτανικού Συμβουλίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Αθήνα.

Η υπογραφή του Μνημονίου αποτελεί το επιστέγασμα της ήδη πολύ καλής συνεργασίας των δύο πλευρών, της συναντίληψης και της κοινής βούλησής τους για την προώθηση δράσεων εκπαίδευσης, καθοδήγησης, παροχής τεχνογνωσίας και διάχυσης της ερευνητικών αποτελεσμάτων από πλευράς του ΕΚΙ στα μέλη της Ένωσης.

Το Μνημόνιο αποσκοπεί σε μια πολυεπίπεδη συνεργασία, που -μεταξύ άλλων- περιλαμβάνει την σύμπραξη των δύο φορέων στους τομείς εκπαίδευσης και πιστοποίησης των μελών της Ένωσης, έρευνας και εφαρμογής επί του αντικειμένου και επιμέρους αντικειμένων που αφορούν στα μέλη της Ένωσης καθώς και στρατηγικής συνεργασίας μέσω δημιουργίας κοινών ομάδων εργασίας σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Βασικά κοινά πεδία ενδιαφέροντος και δράσης των δύο στρατηγικών εταίρων αποτελούν:

  • Η ψηφιοποίηση της ψυχόμενης εφοδιαστικής
  • Οι νέες τεχνολογίες ψύξης, ψυκτικών θαλάμων και διαχείρισης ψύχους
  • Η ενσωμάτωση ΑΠΕ στην διεργασία δημιουργίας ψύχους
  • Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της βιομηχανίας ψύχους και η βιωσιμότητα του κλάδου
  • Η υιοθέτηση και εφαρμογή καλών πρακτικών, προερχόμενων από χώρες του εξωτερικού

Παρόντες στην υπογραφή του Μνημονίου ήταν ο Αντιπρύτανης Έρευνας & Δια Βίου Εκπαίδευσης του ΕΜΠ, Καθ. Ιωάννης Χατζηγεωργίου και ο Διευθυντής του  Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών, Καθ. Ιωάννης Ψαρράς, ως εκπρόσωποι δύο εκ των βασικών εταίρων του Ενεργειακού Κέντρου Ικανοτήτων.

Υποδεχόμενος τον Πρόεδρο της ΕΕΒΨ&L, ο Διευθυντής του ΕΚΙ, κ. Στέλιος Μπίκος, ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για το Μνημόνιο, που υπογράφουμε σήμερα, διότι πιστεύουμε πως θα αποτελέσει καταλύτη στην τεχνολογική και εμπορική αναβάθμιση ενός κλάδου, που είναι κρίσιμος για τον τουρισμό, τη διατροφή μας και την υγεία μας. Η βιομηχανία ψύχους έχει ιστορικά λάβει μικρότερη προσοχή από τη βιομηχανία θέρμανσης, αλλά οι απαιτήσεις για ψύχος ολοένα διευρύνονται από την οικονομική δραστηριότητα και από την κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, η εφοδιαστική αλυσίδα αναδεικνύεται ως ένας τομέας μεγάλης ανάπτυξης στην χώρα μας, με σοβαρές επενδύσεις. Οπότε, συμπράττουμε σήμερα για να ανταποκριθεί η ψυχόμενη εφοδιαστική στις προκλήσεις των καιρών».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics, κ. Διονύσης Γρηγορόπουλος, δήλωσε: «Σε μια περίοδο πολύ κρίσιμη για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων μελών μας, νιώθουμε μεγάλη ικανοποίηση  για τη συνεργασία μας με το ΕΚΙ, πεπεισμένοι ότι θα ακουμπήσουν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με το ενεργειακό κόστος, συνδυάζοντας  το ερευνητικό κομμάτι με την εφαρμογή. Προσδοκούμε στην αντιμετώπιση της εναρμονίσεως του κλάδου στους νέους κανόνες της κλιματικής αλλαγής, στην διαχείριση του ανθρακικού αποτυπώματος αλλά και στην ψηφιοποίησή μας, αναζητώντας λύσεις για το μέλλον και όχι μόνο το παρόν. Στηριζόμαστε στο Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων και ευχαριστούμε για το αγκάλιασμα των μελών μας,  βάζοντας στόχο, αξιοποιώντας τις γνώσεις του, να αναπτύξουμε το συντομότερο δυνατό πιλότους, δίνοντας την πρέπουσα ώθηση και προσοχή στη ψυχόμενη εφοδιαστική. Παράλληλα, να αναδείξουμε το πρόβλημα της έλλειψης υποδομών σε όλη τη χώρα στην Πολιτεία, που σήμερα βρίσκεται μόλις στο 7% και αυξάνεται ελλειμματικά, επηρεαζόμενο κυρίως από τη ραγδαία αύξηση του τουρισμού».