Με δύο ελληνικές επιχειρήσεις στην έκθεση InnoTrans 2018

 

Οι νεότερες εξελίξεις στον τομέα της συγκοινωνιακής τεχνολογίας παρουσιάστηκαν στην έκθεση InnoTrans 2018 στο Βερολίνο, στην οποία έλαβαν μέρος δύο ελληνικές εταιρείες. Πιο συγκεκριμένα, την Ελλάδα εκπροσώπησαν οι A.S.E.A. Moumtzis A.G. και AMCO SA.

Η InnoTrans 2018 σημείωσε νέο ρεκόρ στη συμμετοχή εκθετών με 3.062 εκθέτες από 61 χώρες, όπως και οι επισκέπτες οι οποίοι έφτασαν τους 161.157, με σκοπό να θαυμάσουν το ευρύ φάσμα των εκθεμάτων (πάνω από 50 καινούριες παρουσιάσεις πρωτοποριακών προϊόντων), μεταξύ των οποίων και τα 155 καινούρια μοντέλα σιδηροδρομικών οχημάτων καθώς και να ενημερωθούν για τις εξελίξεις του κλάδου.

 

Η InnoTrans συνοδεύθηκε από μια σειρά διαλέξεων, συμποσίων και ειδικών συνεδρίων, που πλαισιώνουν την έκθεση και την κάνουν ελκυστικότερη. Ιδιαίτερο βάρος στην έκθεση InnoTrans δίνεται πάνω στην τεχνολογία σιδηροδρομικών δικτύων με τους εξής επιμέρους τομείς: σιδηροδρομικά οχήματα, τεχνικές ομάδες και εξαρτήματα. Ένα ευρύ φάσμα σιδηροδρομικών οχημάτων, ιδιαίτερα για αστικές και τοπικές συγκοινωνίες, θα εκτεθεί στο νέο σιδηροδρομικό δίκτυο της έκθεσης. Άλλοι σημαντικοί τομείς αποτελούν: η τεχνολογία επικοινωνίας, τα τηλεματικά συστήματα, η πληροφόρηση για το επιβατικό κοινό, ο εξοπλισμός σιδηροδρομικών σταθμών και στάσεων, καθώς και η κατασκευή σηράγγων, τα μηχανήματα και η επιμέρους τεχνολογία.

Σημειώνεται ότι η επόμενη InnoTrans θα λάβει χώρα στις 22.- 25.09.2020.

Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί για πληροφορίες και για την αίτηση συμμετοχής στην InnoTrans 2020, να απευθύνεται στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, αποκλειστικό αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού Οργανισμού του Βερολίνου στην Ελλάδα, στο τηλ. 210 64 19 037 καθώς και στην ιστοσελίδα της έκθεσης www.innotrans.de και στην ειδική ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου για τις εκθέσεις: www.german-fairs.gr