Μελέτη ICAP CRIF: Σε ανοδική πορεία  κινήθηκε ο ελληνικός εταιρικός τομέας το 2021

Σε τροχιά ανάπτυξης κινήθηκε η ελληνική οικονομία το 2021, μετά τη σημαντική ύφεση που κατέγραψε το 2020 εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης. To ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε (σε όρους όγκου) κατά 8,4% το 2021, έναντι σημαντικής πτώσης 9,0% το 2020.

Η ανοδική πορεία της εγχώριας οικονομίας συνεχίστηκε και το 2022, ο δε ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στο 5,6%3. Ωστόσο, για το έτος 2023, οι αντίστοιχες προβλέψεις κάνουν λόγο για επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας (1,8%).

Η “εκτίναξη” του κόστους της ενέργειας σε διεθνές επίπεδο, οι πληθωριστικές πιέσεις που ασκούνται στην αγορά από τα τέλη του 2021 και οι οποίες εντάθηκαν το 2022, δημιουργούν σημαντικά και πολυδιάστατα προβλήματα στον επιχειρηματικό κόσμο, παρά την αποκλιμάκωση που καταγράφεται τους τελευταίους μήνες.

Επιπλέον, η συνέχιση της γεωπολιτικής κρίσης (πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας) ενδέχεται να τροφοδοτήσει νέο κύμα αυξήσεων στις τιμές των αγαθών και υπηρεσιών, επηρεάζοντας έστω και σε βραχύ ορίζοντα, την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Παρόλα αυτά, γυρίζοντας έναν χρόνο πριν και αναλύοντας τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσης των επιχειρήσεων για το οικονομικό έτος 2021, διαπιστώνεται ότι ο ελληνικός εταιρικός τομέας, παρά τις αντιξοότητες και δύσκολες συνθήκες που βίωσε ιδιαίτερα τους πρώτους μήνες του έτους (καθώς ήταν ακόμη σε ισχύ περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας), επανήλθε δυναμικά, καταγράφοντας αξιόλογες επιδόσεις στα οικονομικά του μεγέθη. Ανάκαμψη παρουσίασαν όλοι οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, αλλά σε διαφορετικό βαθμό ο καθένας.

Αναλυτικότερα, το 2021 ο ελληνικός εταιρικός τομέας εμφάνισε σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών και εντυπωσιακή διεύρυνση της κερδοφορίας του. Τα οικονομικά αποτελέσματα του εταιρικού τομέα συνολικά προέρχονται από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσης 20.931 επιχειρήσεων, για τα έτη 2021 και 2020, τα οποία συνέλεξε και επεξεργάστηκε η ICAP CRIF.

Από την επεξεργασία των συγκεντρωτικών οικονομικών μεγεθών 20.931 επιχειρήσεων, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται αυτές του χρηματοπιστωτικού τομέα, προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών τους αυξήθηκε σημαντικά κατά 26,2% το 2021 σε σχέση με το 2020 και διαμορφώθηκε σε €183,0 δισ., (έναντι €145,0 δισ. το 2020). Επισημαίνεται ότι, οι πωλήσεις αυξήθηκαν και στους τους εννέα ευρύτερους κλάδους του εταιρικού τομέα (εξαιρουμένου του χρηματοπιστωτικού). Τη μεγαλύτερη (ποσοστιαία) αύξηση στον κύκλο εργασιών κατέγραψε ο κλάδος των Ξενοδοχείων – Εστιατορίων (105,8%) και ακολούθησε ο κλάδος της Ενέργειας – Ύδρευσης (53,0%). Έπονται οι κλάδοι της Μεταποίησης (31,5%) και των Λοιπών Υπηρεσιών (20,4%). Τη μικρότερη άνοδο κατέγραψε ο κλάδος των Ορυχείων – Λατομείων (7,0%).

Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ICAP CRIF, ανέφερε:  «Σε αναπτυξιακή τροχιά κινήθηκε η ελληνική οικονομία τη διετία 2021-2022, μετά την έντονη πτώση που κατέγραψε το 2020 εξαιτίας της πανδημίας. Τα μακροοικονομικά μεγέθη της χώρας ανακτούν το χαμένο έδαφος, το δε ΑΕΠ αυξήθηκε (σε όρους όγκου) κατά 5,9% το 2022 και 8,4% το 2021, έναντι μείωσης 9,0% το 2020. Με την επαναφορά στην κανονικότητα και τη σταδιακή ομαλοποίηση της αγοράς από τα μέσα σχεδόν του 2021, ο ελληνικός εταιρικός τομέας λειτούργησε δυναμικά εντείνοντας τις προσπάθειές του, με σκοπό να καλύψει τις απώλειες της προηγούμενης χρονιάς. Το γεγονός αυτό διαφαίνεται από τα οικονομικά αποτελέσματα που κατέγραψαν οι ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες, παρά τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισαν τους πρώτους μήνες του 2021, κατάφεραν να πετύχουν σημαντικές επιδόσεις.

Αναλύοντας τους ισολογισμούς του 2021 και ειδικότερα τα ομαδοποιημένα αποτελέσματα ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος 20.931 ελληνικών επιχειρήσεων (εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα), προκύπτει ότι το 2021 ο εταιρικός τομέας πέτυχε σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών και εντυπωσιακή διεύρυνση της κερδοφορίας του. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του συνόλου των εταιρειών αυξήθηκε κατά 26,2% και διαμορφώθηκε σε €183,0 δισ., ενώ τα καθαρά (προ φόρου) κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν, ανερχόμενα σε €11,8 δισ. το 2021 από €4,2 δισ. το 2020. Ανάκαμψη παρουσίασαν όλοι οι κλάδοι δραστηριότητας, αλλά σε διαφορετικό βαθμό ο καθένας. Η ανοδική τροχιά στην οποία κινήθηκε η ελληνική οικονομία το 2022 αντανακλάται στην πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, από τα οικονομικά αποτελέσματα 60 εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών προκύπτει αύξηση του κύκλου εργασιών τους κατά 47% και των EBITDA κατά 40% περίπου, το 2022 έναντι του 2021. Σαφώς, η άνοδος του κύκλου εργασιών οφείλεται, ως ένα βαθμό, στις υψηλότερες τιμές πώλησης των αγαθών και υπηρεσιών, απόρροια της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του πληθωρισμού.

Η θετική πορεία του ΑΕΠ της χώρας εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και το 2023, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό, καθώς οι προβλέψεις των θεσμικών φορέων κάνουν λόγο για ανάπτυξη περίπου στο 2,5%. Η σημαντική αύξηση του κόστους της ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο και οι πληθωριστικές πιέσεις που ασκούνται στην αγορά, παρά την αποκλιμάκωση που καταγράφεται τους τελευταίους μήνες, δημιουργούν πολυδιάστατα προβλήματα στον επιχειρηματικό κόσμο. Επιπλέον, η συνεχιζόμενη πολεμική σύρραξη Ρωσίας – Ουκρανίας ενδέχεται να πυροδοτήσει νέο κύμα αυξήσεων και αναταράξεων της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Αναμφίβολα και το 2023 αποτελεί μία δύσκολη χρονιά και οι τρέχουσες εξελίξεις επηρεάζουν, αναπόφευκτα, την ελληνική οικονομία και τον βαθμό ανάπτυξής της έστω και σε βραχύ ορίζοντα. Ωστόσο, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί, πιστεύω ότι οι προοπτικές παραμένουν θετικές, με βασική όμως προϋπόθεση την υλοποίηση επενδύσεων και τη λήψη κατάλληλων μέτρων που θα επιτρέψουν στον ελληνικό εταιρικό τομέα να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του».

Διαβάστε ΕΔΩ τη Μελέτη.