Μεγάλη ευκαιρία για την εθνική οικονομία η δημιουργία του Thess INTEC

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας στη συνεδρίαση της Δευτέρας 16 Σεπτεμβρίου, παρουσία του υφυπουργού Εσωτερικών (τ. Μακεδονίας – Θράκης) κ. Θεόδωρου Καράογλου, χαιρέτισε την εξαγγελία του Πρωθυπουργού, εκφράζοντας την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την αποδοχή του αιτήματος παραχώρησης 760 στρεμμάτων του Δημοσίου στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, προκειμένου να δημιουργηθεί το διεθνές πάρκο τεχνολογίας και καινοτομίας Thess INTEC.

Πρόκειται για ένα έργο κρίσιμης σημασίας για την εθνική οικονομία συμβάλλοντας στην προσέλκυση επενδύσεων σε θέσεις έρευνας και τεχνολογίας από το εξωτερικό.

Ήδη η σχετική ομάδα εργασίας προχωρά στις απαιτούμενες ενέργειες, υπό τον συντονισμό του υφυπουργού Εσωτερικών, ώστε να τηρηθεί απαρέγκλιτα το χρονοδιάγραμμα των δύο ετών και να μην καθυστερήσει το όλο εγχείρημα.

Ο Πρόεδρος της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Δρ. Κυριάκος Λουφάκης εκπροσωπώντας το Δ.Σ. δήλωσε: «Τα μεγάλης κλίμακας οργανωμένα  τεχνολογικά πάρκα αποτελούν ένα αποτελεσματικό μέσο σύνδεσης έρευνας με παραγωγή και ταυτόχρονα ενίσχυσης νεοφυών επιχειρήσεων που βασίζονται στην τεχνολογία, καθώς επιτυγχάνεται η σύνδεση και ενδεχομένως η χρηματοδότηση των startups, αλλά και των spinoff των ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων  από τις ώριμες επιχειρήσεις που είναι εγκαταστημένες στους ίδιους χώρους του πάρκου.

Η δυνατότητα αυτή ενδιαφέρει ιδιαίτερα την ελληνική προσπάθεια ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας και της αναστολής του γνωστού πλέον φαινομένου “brain drain”».