Μέσω ΕΠΑΝεκ η επιδότηση για φυσικό αέριο στα φορτηγά

Τα υπουργεία Μεταφορών και Οικονομίας ανακοίνωσαν πριν από λίγες ημέρες, το πολυαναμενόμενο πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη μετατροπή κινητήρων σε επαγγελματικά οχήματα προκειμένου να κάνουν χρήση του φυσικού αερίου ως καύσιμο.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν από το υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, συμφωνήθηκε η ένταξη στις προσκλήσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014 – 2020), της συγχρηματοδότησης της μετατροπής του κινητήρα επαγγελματικών οχημάτων, σε κινητήρα νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Σε αυτό το πλαίσιο προβλέπεται τόσο η προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων –αμιγώς επαγγελματικής χρήσης- για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης αποκλειστικά, όσο και η μετατροπή κινητήρα επαγγελματικού οχήματος ή μικτής χρήσης πετρελαιοκίνητου / βενζινοκίνητου οχήματος, σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου / βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG).

Παράλληλα, προβλέπεται η συγχρηματοδότηση της προμήθειας και τοποθέτησης ειδικού εξοπλισμού σε επαγγελματικά μεταφορικά μέσα για την διευκόλυνση της προσβασιμότητας ΑμεΑ (π.χ. ράμπες σε σχολικά οχήματα για την διευκόλυνση μαθητών ΑμεΑ).

Αναλόγως των κριτηρίων επιλεξιμότητας, η συγχρηματοδότηση για τη μετατροπή κινητήρα μπορεί να ανέλθει σε ποσοστό 65% της δαπάνης ή έως 12.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες στο http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20181220_ergal_epixeirhmatik_fl.pdf