Κύρια ζητήματα των μεταφορών στο επίκεντρο της συνάντησης Ε.Ε.ΣΥ.Μ. και ΥΠΟΜΕΔΙ

Υπό την αιγίδα του ΥΠΟΜΕΔΙ το Διεθνές Συνέδριο του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. στο πλαίσιο της έκθεσης «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics - Cargo Truck & Van Expo 2019»

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Αυγούστου 2019, συνάντηση αντιπροσωπείας της Διοίκησης του Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ.), με τον Υφυπουργό του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, αρμόδιο για τα θέματα Μεταφορών, κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη.

Στην συνάντηση από πλευράς Ε.Ε.ΣΥ.Μ συμμετείχαν, οι κ.κ. Μιχάλης Αδαμαντιάδης, Οικονομολόγος, Εμπειρογνώμων Μεταφορών, Πρόεδρος Ε.Ε.ΣΥ.Μ, Απόστολος Καμαρινάκης, Πολιτικός Μηχανικός, Υποναύαρχος ΛΣ εα, Γενικός Γραμματέας Ε.Ε.ΣΥ.Μ., Δημήτριος Προβιάς, Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Ρεθύμνου, Αν. Γενικός Γραμματέας Ε.Ε.ΣΥ.Μ., Νικόλαος Κουλός, Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Φωκίδας, Αν. Οικονομικός Επόπτης Ε.Ε.ΣΥ.Μ. και Δημήτριος Κατσώχης, Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος ΔΣ Ε.Ε.ΣΥ.Μ.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Διοίκησης του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. παρουσίασαν στον κ. Υφυπουργό, μια σειρά θεμάτων που απασχολούν τον Σύνδεσμο και τα μέλη του, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης πληροφόρησης των εμπλεκόμενων φορέων περί του περιεχομένου της Εθνικής Στρατηγικής Μεταφορών που παραδόθηκε πρόσφατα από τους μελετητές, την σημασία της ανάπτυξης συνδυασμένων μεταφορών για τη χώρα, ζητήματα σχετικά με τους Νόμους 3333/2005 περί εμπορευματικών κέντρων και 4302/2014 περί εφοδιαστικής και την σημασία ανάπτυξης ενός εθνικού δικτύου εμπορευματικών κέντρων, σταθμών και κόμβων συνδυασμένων μεταφορών, θέματα ψηφιοποίησης των μεταφορών, αντικατάστασης του πεπαλαιωμένου στόλου των φορτηγών αυτοκινήτων, οδικής ασφάλειας και σχετικών πρωτοβουλιών που προγραμματίζονται από τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ., καθώς και θέματα της επιτροπής οδικής ασφάλειας, του συμβούλιο ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της εφοδιαστικής, υδατοδρομίων και υδροπλάνων, κ.ά.

Ο κ. Κεφαλογιάννης ενημερώθηκε επίσης και για την πορεία του θεσμοθετημένου πλέον Βραβείου Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ. «Δημήτριος Τσαμπούλας», που διοργανώνεται σε ετήσια βάση στη μνήμη του εκλιπόντα Καθηγητή του Ε.Μ.Π. και στενού συνεργάτη του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. και των Ελληνικών Επιμελητηρίων Δημητρίου Τσαμπούλα, για το πολυετές έργο και την προσφορά του στις ελληνικές μεταφορές, στηρίζεται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), τα ελληνικά Επιμελητήρια και άλλα μέλη του Ε.Ε.ΣΥ.Μ., το ΕΜΠ και άλλα Πανεπιστήμια της χώρας και απευθύνεται σε φοιτητές και νέους αποφοίτους ελληνικών Πανεπιστημίων με σχολές ή τμήματα Μεταφορών και Ναυτιλίας.

Για το έτος 2019 το θέμα του βραβείου είναι η ανάπτυξη συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών της χώρας, εθνικών και διεθνών, οι εργασίες των συμμετεχόντων φοιτητών και ομάδων φοιτητών αναμένεται να παραδοθούν σύντομα ώστε οι καλύτερες εξ αυτών θα βραβευθούν με χρηματικό έπαθλο, με χορηγό την ΟΦΑΕ, σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Νοεμβρίου 2019, στο πλαίσιο ομώνυμου συνεδρίου που διοργανώνει ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ., με Έλληνες και ξένους εισηγητές, το οποίο θα φιλοξενηθεί από την έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics – Cargo Truck & Van Expo 2019», εκδήλωση την οποία ζητήθηκε από τον κ. Υπουργό να θέσει υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και να τιμήσει με την παρουσία του.

Ο κ. Κεφαλογιάννης αναγνωρίζοντας τη σημασία των παραπάνω θεμάτων, πολλά εκ των οποίων συμπίπτουν με τα ενδιαφέροντα αλλά και τις προτεραιότητες του Υπουργείου, διαβεβαίωσε για την ετοιμότητα του να αναπτύξει στενή συνεργασία με τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ. και τους φορείς που εκπροσωπεί. Ζήτησε λεπτομερές υπόμνημα των προτάσεων του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. προκειμένου να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας και να αξιοποιηθούν και δήλωσε την πρόθεσή του να ανταποκριθεί θετικά στο αίτημα του Ε.Ε.ΣΥ.Μ, θέτοντας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών την εκδήλωση της 9ης Νοεμβρίου και συμμετέχοντας προσωπικά.