Κυριακή 5 Νοεμβρίου – Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης ΕΥ – o.mind Creatives “Ελλάδα: Διεθνές Εμπορευματικό Κέντρο”

Ο κλάδος μεταφορών και logistics είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς της ελληνικής οικονομίας και αποτελεί σημαντική πηγή εισοδήματος, πλούτου, θέσεων εργασίας και κύρους για την Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα στο Δελτίο Τύπου https://go.ey.com/2lxb8IS