Κατά 5,9% αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών του εγχώριου κλάδου των μεταφορών και logistics το 2017

Σημαντική ανθεκτικότητα έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ο εγχώριος κλάδος των μεταφορών και logistics παρουσιάζοντας σημάδια για περαιτέρω ανάπτυξη σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη της Infobank Hellastat A.E. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεισφορά του κλάδου στο ΑΕΠ της χώρας για το 2016  άγγιξε το 9,02%.

Τα τελευταία χρόνια, η αγορά των Μεταφορών & Logistics τονώνεται συνεχώς, μιας και το οικονομικό περιβάλλον της χώρας επιδεικνύει μεγαλύτερη σταθερότητα, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Συγκεκριμένα, το 2017 η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο εμφάνισαν αυξημένο κύκλο εργασιών, επωφελούμενες από την άνοδο των διακινούμενων όγκων.

Ενδεικτικά, η εμπορευματική δραστηριότητα των ελληνικών λιμένων αυξήθηκε κατά 4% σε σχέση με το 2016, αποτυπώνοντας την ευνοϊκή επίδραση των επενδύσεων της Cosco και τον αυξημένο όγκο των μεταφερόμενων/διαχειριζόμενων φορτίων.

Η άνοδος αυτή οδήγησε σε ανάκαμψη της ζήτησης και για αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να εκδηλώνεται στην περιοχή του Θριάσιου. Η ζήτηση για αποθηκευτικούς χώρους κρίνεται σημαντική, από τη στιγμή που τα τελευταία χρόνια δεν έγιναν πολλές νέες επενδύσεις, λόγω της ύφεσης. Συνεπώς, αν και υφίσταται σημαντικό απόθεμα κενών ακινήτων, παρατηρείται έλλειψη μεγάλων κυρίως αποθηκών.

Η αγορά αναμένεται να διατηρηθεί σε αναπτυξιακή τροχιά και τα επόμενα χρόνια, λόγω της ανάληψης του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του ΟΛΠ από την Cosco και της εξαγοράς της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από την Trenitalia. Οι εν λόγω όμιλοι θα υλοποιήσουν σημαντικές επενδύσεις, προκειμένου να αυξήσουν το μέγεθος των εμπορευματικών ροών μέσω Ελλάδας, γεγονός που θα αυξήσει τις ανάγκες για νέους αποθηκευτικούς χώρους. Τέλος, αναφέρεται και η επικείμενη έναρξη κατασκευής του εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο, όπου θα ανεγερθούν 210.000 τ.μ. αποθηκών.

Ο Νικόλας Γκουζέλος, Chairman & CEO της Infobank Hellastat Α.Ε., αναφέρει: «Ο κλάδος των Μεταφορών & Logistics αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς επιχειρηματικούς κλάδους της χώρας, ο οποίος τα επόμενα χρόνια αναμένεται να εμφανίσει περαιτέρω ανάπτυξη. Μάλιστα, μόλις ολοκληρωθούν τα έργα υποδομών που έχουν δρομολογηθεί σε όλη τη χώρα, η συμβολή του συγκεκριμένου κλάδου στην ελληνική οικονομία θα είναι εξαιρετικής σημασίας».

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου

Στη μελέτη της IB.HS αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 138 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα συνοψίζονται στα εξής:

  • Ο Κύκλος Εργασιών το 2017 αυξήθηκε κατά 5,9%, στα 916,60 εκατ. ευρώ

 

 

  • Τα ΚΠΤΦΑ αυξήθηκαν κατά 35,6%, στα 57,43 εκατ. ευρώ. Σημαντική άνοδο σημείωσαν και τα ΚΠΦ στα 23,40 εκατ. ευρώ, έναντι 5,42 εκατ. ευρώ το 2016
  • Τα περιθώρια EBITDA και EBT αυξήθηκαν σε 5,5% και 2,7% αντίστοιχα

 

 

  • Η κεφαλαιακή μόχλευση διαμορφώθηκε στο υψηλό επίπεδο 1,72 προς 1
  • Οι Απαιτήσεις εισπράχθηκαν σε περίοδο 3,4 μηνών
  • Η σύνθεση παθητικού σε ποσοστά: