Και η MED FRIGO στο πρόγραμμα του ψηφιακού CMR

Την εφαρμογή του eCMR στις ελληνικές επιχειρήσεις προωθεί την τρέχουσα περίοδο η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (Ο.Φ.Α.Ε.), μια πρωτοβουλία που υποστηρίζεται θεσμικά από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος AEOLIX.

Η ψηφιοποίηση των CMR και των δελτίων αποστολής επιφέρει άμεσα και σημαντικά οφέλη στις επιχειρήσεις όπως μείωση του λειτουργικού κόστους, εξάλειψη γραφειοκρατίας, μεγαλύτερη ακρίβεια και διαφάνεια στη ροή της πληροφορίας, ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, κ.ά.

Της επίσημης υιοθέτησης του eCMR από τον ελληνικό μεταφορικό κλάδο μέσω της Ο.Φ.Α.Ε., έχουν προηγηθεί πετυχημένες πρακτικές εφαρμογές του εδώ και αρκετά χρόνια, από προηγμένες τεχνολογικά επιχειρήσεις όπως η εταιρεία MED FRIGO, μια από τις επιχειρήσεις που επίσης συμμετέχει στο πρόγραμμα AEOLIX.

Η ΜΕD FRIGO, εταιρεία διεθνών οδικών μεταφορών με στόλο 60 ιδιόκτητων και 150 συνεργαζόμενων φορτηγών-ψυγείων, εφαρμόζει διαδικασίες για τη συμπλήρωση και την έκδοση των έντυπων CMR από το 1999 και μηχανογραφικά μέσω λογιστικής εφαρμογής από το 2003, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της διεθνούς αγοράς.

Ο κ. Σωτήρης Μπρακατσέλος, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας MED FRIGO δήλωσε σχετικά με την εφαρμογή του eCMR και την πρωτοβουλία της Ο.Φ.Α.Ε.: « H MEDFRIGO, όπως πάντα πρωτοπόρος στη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, συμμετέχει στο πρόγραμμα του ψηφιακού  CMR, με σκοπό τη διαμόρφωση του πλαισίου εφαρμογής του σε πανευρωπαϊκό επίπεδο»

Ο Πρόεδρος της ΟΦΑΕ, κ. Απόστολος Κενανίδης δήλωσε: «Απώτερος σκοπός για την ψηφιοποίηση της διεθνούς φορτωτικής είναι η βελτίωση της ποιότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα και την διαφάνεια».