Θ. Δημητρουλάκος Α.Β.Ε.Ε.: Συστήματα ασφαλείας Boplan για εργασιακούς χώρους

Η εταιρεία Θ. Δημητρουλάκος Α.Β.Ε.Ε., πέραν από τις αμέτρητες λύσεις που προσφέρει σε μεταλλικά ράφια και συναφή είδη, φέρνει στην ελληνική αγορά, ως επίσημος αντιπρόσωπος, προϊόντα για την ασφάλεια του εργασιακού σας χώρου, αποκλειστικά από την εταιρεία Boplan.

Τα προϊόντα Boplan by Dimitroulakos σάς παρέχουν ένα ενιαίο σχέδιο προστασίας για την αύξηση της ασφάλειας στον χώρο εργασίας, με συστήματα που συμμορφώνονται απόλυτα στα πρότυπα της Ε.Ε. Η μεγάλη γκάμα προϊόντων ασφαλείας επιτρέπει στην Θ. Δημητρουλάκος Α.Β.Ε.Ε. να καλύψει ένα ευρύ φάσμα πιθανών καταστάσεων κινδύνου στο εργασιακό περιβάλλον, όπως η προστασία από πτώση, σύγκρουση, ολίσθηση κ.λπ.

Τα συστήματα της εταιρείας Boplan χαρακτηρίζονται από αντοχή στον χρόνο, περιβαλλοντική συνείδηση (100% ανακυκλώσιμα υλικά), ενώ απορροφούν με μεγάλη ευελιξία όλα τα σφάλματα. Ο εξοπλισμός ασφαλείας είναι κατάλληλος, ώστε να οριοθετήσει και να διαχωρίσει με σαφήνεια την εργασιακή κυκλοφορία, τους πεζούς και τις επικίνδυνες ζώνες, ενώ είναι διαθέσιμος από προεπιλογή σε ευδιάκριτο κίτρινο χρώμα ασφαλείας και χρησιμοποιείται για εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές. Η Boplan παρέχει λύσεις που διασφαλίζουν την ασφάλεια του εργαζομένων σας, των μηχανημάτων αλλά και των υποδομών σας.