Θεοδώρου Αυτοματισμοί Α.Β.Ε.Τ.Ε.: Κωδικοποίηση παλετών με ετικέτες barcode GS1-128

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες μεγάλες αλυσίδες απαιτούν από τους προμηθευτές τους να παραδίδουν τις παλέτες κωδικοποιημένες με ετικέτες barcode, σύμφωνα με το πρότυπο GS1-128.

Η Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ (www.theodorou.gr) διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην κωδικοποίηση παλετών από 500 επιτυχημένες εγκαταστάσεις τα τελευταία 20 χρόνια. Το πακέτο PCS (Pallet Coding System) της Θεοδώρου απευθύνεται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και προσφέρει ένα εύκολο και οικονομικό τρόπο για την κωδικοποίηση των παλετών.

Η Θεοδώρου Αυτοματισμοί Α.Β.Ε.Τ.Ε. από το 1985 προσφέρει στην ελληνική βιομηχανία καινοτόμες λύσεις που καλύπτουν την κωδικοποίηση, ετικετάρισμα, δυναμική ζύγιση, αυτόματο έλεγχο συσκευασιών, διαχείριση παραγωγής και ιχνηλασιμότητα. Κάθε λύση της σχεδιάζεται με γνώμονα τη μείωση του κόστους, τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας των προϊόντων και την προσαρμογή στις οικονομικές και τεχνικές δυνατότητες των πελατών της.