Η Unilog A.E. ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών της με το Galaxy CRM της SingularLogic

 

Η Unilog Α.Ε., πρωτοπόρος και μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα της διακίνησης φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών και ιατρoτεχνολογικών προϊόντων υπό ελεγχόμενες θερμοκρασίες, υιοθέτησε τη λύση Galaxy CRM της SingularLogic,  μέλος του Ομίλου MIG, για την οργάνωση των δραστηριοτήτων της που αφορούν στην εξυπηρέτηση των πελατών της.

Στον ιδιαίτερα απαιτητικό κλάδο του φαρμάκου, η Unilog Α.Ε. αξιοποιεί την καινοτόμο τεχνολογία του Galaxy CRM, για τη διαχείριση των αιτημάτων των πελατών της (claims), αλλά και των διερευνητικών διαδικασιών που απαιτούνται, εφαρμόζοντας αυτοματοποιημένες διαδικασίες και ενημερώσεις, ενώ παράλληλα το λογισμικό προτείνει τις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες για κάθε περίπτωση αιτήματος, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα επανάληψης αντίστοιχων θεμάτων και ενισχύοντας σημαντικά την εμπειρία των πελατών της με δομημένο τρόπο.

Επιπρόσθετα, η Unilog με το Galaxy CRM, διαχειρίζεται ολοκληρωμένα τα συμβόλαια των πελατών της, έχοντας τη δυνατότητα να παρακολουθεί το σύνολο των συναλλαγών και των παραμέτρων της κάθε σύμβασης. Οι δυνατότητες αυτοματοποίησης, εύκολης διαχείρισης αλλά και η πρόσβαση στην πληροφορία που προσφέρει στην εταιρεία το Galaxy CRM, συμβάλει στην ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών της και διασφαλίζει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τους πελάτες της.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Unilog Α.Ε., κος Στέλιος Λιναρδάκης ανέφερε: «Με το Galaxy CRM ελαχιστοποιήσαμε το διαχειριστικό κόστος παρακολούθησης των αιτημάτων. Τα εμπλεκόμενα τμήματα απέκτησαν άμεσα, ολοκληρωμένη εικόνα για την κάθε υπόθεση και με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίσαμε αποδοτικότερη διαχείριση και αμεσότερη εξυπηρέτηση των πελατών μας».