Η PTL μετρά το ανθρακικό της αποτύπωμα

 

H PTL (Papageorgiou Transport & Logistics) αναγνωρίζοντας τη σημασία της εταιρικής αειφορίας προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με την OPTILOG Advisory Services με στόχο τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος που προκύπτει από το μεταφορικό της έργο.

Η OPTILOG Advisory Services, ως ηγέτιδα εταιρία στην Ελλάδα σε θέματα αειφορίας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, θα εφαρμόσει ευρωπαϊκά πρότυπα και μεθόδους έτσι ώστε να υπολογίσει το ανθρακικό αποτύπωμα της PTL για το έτος 2016, ενώ παράλληλα θα σχεδιάσει από κοινού με την ομάδα της PTL μια σειρά δράσεων για τη μείωση και αντιστάθμισή του (carbon offsetting).

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η PTL δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο περιορισμό του περιβαλλοντικού αντίκτυπου, επενδύοντας συνεχώς σε νέες τεχνολογίες και φιλικό προς το περιβάλλον εξοπλισμό (φορτηγά οχήματα νέας τεχνολογίας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα). Η υλοποίηση της εν λόγω δράσης αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στην PTL να υπολογίσει, να παρακολουθήσει και στη συνέχεια να περιορίσει το ανθρακικό αποτύπωμα, το οποίο προκύπτει από το μεταφορικό της έργο.