Η IBLS συμμετέχει στην 7η έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics», 9-11 Νοεμβρίου 2019 στο Metropolitan Expo

 

Η IBLS διαθέτει πλούσια εμπειρία στον σχεδιασμό βιομηχανικών κτιρίων, κέντρων  και πάρκων Logistics, η οποία της επιτρέπει την εφαρμογή  αξιόπιστης μεθοδολογίας στα επενδυτικά σχέδια των πελατών της.

Προσφέρει

  • Ολοκληρωμένες λύσεις σχεδιασμού, δημοπράτησης και διοίκησης κατασκευής έργων βιομηχανίας και αποθηκών
  • Ολοκληρωμένες λύσεις για την υποστήριξη διαδικασιών Commissioning σε βιομηχανικά έργα και αποθήκες
  • Υπηρεσίες συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων και αποθηκών
  • Υπηρεσίες “What If analysis” για την εφικτότητα υλοποίησης ανακατασκευής ή τροποποίησης υφιστάμενων εγκαταστάσεων

 

 

Η IBLS κατέχει τη μεθοδολογία και την εμπειρία για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση -κατασκευή ειδικών εγκαταστάσεων. Ο σχεδιασμός της περιλαμβάνει τη χρήση τεχνολογιών BIM (Building Information Modelling), κωδικοποίηση των παραδοτέων σύμφωνα με το Master Format, χρήση του πληροφοριακού συστήματος MIS (Management Information Systems) σε Cloud.

Η εταιρεία έχει ως αφετηρία για κάθε έργο που αναλαμβάνει τη διεξαγωγή Διαγνωστικής Μελέτης και Ανάλυσης Απαιτήσεων (οργάνωση & ανάλυση των δεδομένων παραγωγικής διαδικασίας) για να καταλήξει στις κατάλληλες προτεινόμενες λειτουργικές ρυθμίσεις και τον προτεινόμενο σχεδιασμό του κτιρίου.

Ο σχεδιασμός  συνοδεύεται από την πλήρη ανάληψη ευθύνης από έναν μόνο Manager ανά πελάτη για όλα τα τεχνικά, οικονομικά και επιχειρησιακά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν, προσφέροντας πλήρεις υπηρεσίες Project Management και εγγύηση υψηλής ποιότητας.


Για να μάθετε περισσότερα για την εταιρεία IBLS επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της www.ibls.gr.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις εκθέσεις «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics» και «Cargo Truck & Van», που διοργανώνει η εταιρεία o.mind Creatives στις 9-11 Νοεμβρίου 2019, στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, από την επίσημη ιστοσελίδα www.supplychainexpo.gr.