Η Entersoft αποκτά το 62% στην startup SmartCV

Η  Entersoft γνωστοποιεί ότι υπέγραψε Ιδιωτικό Συμφωνητικό για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού 62% στην εταιρεία «SMARTCV ΙΚΕ», με τον διακριτικό τίτλο SMARTCV, που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, με αριθμό ΓΕΜΗ 152534301000. Η συμμετοχή πραγματοποιήθηκε με συνδυασμό εξαγοράς μεριδίων κι αύξησης κεφαλαίου.

Η SmartCV είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία στον τομέα του Applicant Tracking Software. Η SaaS λύση λειτουργεί αποκλειστικά στο Cloud με συνδρομητικό μοντέλο Pay Per Use.  Η εταιρεία σε πολύ σύντομο χρόνο έχει εντάξει στο πελατολόγιό της εξαιρετικά σημαντικούς πελάτες, όπως ενδεικτικά οι ΟΤΕ, Cosmote eValue, Autohellas, Αφοί Σαρακάκη, Ολυμπιακή Ζυθοποιία, Ε.Ι. Παπαδόπουλος Βιομηχανία Μπισκότων, Eurolife FFH, Καυκάς, Flexopack, Υπερταμείο, Onassis Group, Blue Star Ferries, EFA Group, Intrakat, Phāea Resorts, H Hotels Collection, Arivia, Unison, Lalizas, κ.ά.

Το λογισμικό Applicant Tracking γνωρίζει ιδιαίτερα σημαντική ανάπτυξη διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, καθώς οι εργοδότες αναζητούν λύσεις επιτάχυνσης και πλήρους ψηφιοποίησης των διαδικασιών εύρεσης/προσέλκυσης προσωπικού, προσλήψεων και ένταξης στον οργανισμό. Η εξαγορά εντάσσεται στα πλαίσια της συνολικής στρατηγικής της Entersoft για δυναμική είσοδο στην αγορά λογισμικού Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων με διαφοροποιημένο μείγμα προϊόντων. Θα περιλαμβάνει λύσεις για τη διαχείριση προσλήψεων κι αναζήτησης ταλέντων, τη διαχείριση του Ανθρώπινου Προσωπικού, την υλοποίηση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας (Εργάνη), την Ωρομέτρηση αλλά και τη Μισθοδοσία.

Κατά την οικονομική χρήση 2022, η SmartCV κατέγραψε έσοδα λίγο κάτω από τα 100 χιλ ευρώ, ενώ για φέτος τρέχει με υπερδιπλάσια έσοδα. Η εταιρεία δεν έχει τραπεζικό δανεισμό και τη στιγμή της εξαγοράς διέθετε θετικά καθαρά ταμειακά διαθέσιμα.

Το συμφωνηθέν τίμημα για το 62% των εταιρικών μεριδίων ανέρχεται στο ποσό των 528 χιλιάδων ευρώ, εκ των οποίων 390 χιλιάδες ευρώ καταβλήθηκαν ως τίμημα εξαγοράς ποσοστού 55,6% από υφιστάμενους εταίρους, και το υπόλοιπο ως αύξηση κεφαλαίου για σκοπούς ενίσχυσης της εταιρείας στην υλοποίηση του επιχειρηματικού της πλάνου. Επιπλέον, έχει από τώρα συμφωνηθεί και η εξαγορά του υπολειπόμενου ποσοστού από την Entersoft μετά την πάροδο τετραετίας. Η εξαγορά θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Entersoft.

Οι ιδρυτές της εταιρείας θα ενταχθούν στον όμιλο Entersoft και θα συνεχίσουν να διαχειρίζονται την υλοποίηση του επιχειρηματικού πλάνου της SmartCV.