Η Cargo Group συμμετέχει στην έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics»

Ο Όμιλος Cargo Group αποτελείται από τις εταιρείες Cargo Group Services, Cargo Group Εκτελωνιστική και Cargo Group Logistics. Ο όμιλος έχει ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε διεθνές, εθνικό και αστικό επίπεδο, παρέχοντας πλήρες φάσμα υπηρεσιών που ξεκινά από τη περισυλλογή και διεθνή μεταφορά προϊόντων από τον τόπο προέλευσης έως τη διανομή πόρτα – πόρτα στο τελικό σημείο προορισμού.

Είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που με ίδια μέσα, ίδιους πόρους και καθετοποιημένη οργάνωση, προσφέρει:

  • Υπηρεσίες Διεθνών Μεταφορών [Freight Forwarding].
  • Υπηρεσίες Εκτελωνισμού και Απλουστευμένων Τελωνειακών Διατυπώσεων.
  • Υπηρεσίες Διαχείρισης Εμπορευματοκιβωτίων [Container Freight Station], τον πρώτο ιδιωτικό τελωνειακό σταθμό αυτού του τύπου στην Ελλάδα [οι υπόλοιποι αποτελούν εγκαταστάσεις λιμένων].
  • Υπηρεσίες 3rd Party Logistics – Τελωνειακής και ελεύθερης αποθήκευσης.

Για να μάθετε περισσότερα για τον Όμιλο CARGO GROUP επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.cargogroup.gr.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις εκθέσεις «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics» και «Cargo Truck & Van», 4-5-6 Νοεμβρίου 2017, Metropolitan Expo, από την επίσημη ιστοσελίδα www.supplychainexpo.gr.