Ημερίδα για τη» Βιο-βάσιμη οικονομία στην ενέργεια & το περιβάλλον: εφοδιαστικές αλυσίδες και καινοτομία»

 

Ημερίδα με θέμα «Βιο-βάσιμη οικονομία στην ενέργεια & το περιβάλλον: εφοδιαστικές αλυσίδες και καινοτομία» διοργανώνει στις 19 Απριλίου 2019, στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων (στην αίθουσα του Athens Digital Lab), το περιοδικό BIOENERGY NEWS και η ΕΛΕΑΒΙΟΜ.

Η ημερίδα φιλοδοξεί να προβάλει βέλτιστες πρακτικές, επιτυχημένες εφαρμογές και καινοτόμες λύσεις γύρω από τις εφοδιαστικές αλυσίδες παραγωγής βιοενέργειας, βιοκαυσίμων, βιοϋλικών και βιοπροϊόντων, αφού, κατά γενική ομολογία, τα logistics αποτελούν το βασικότερο πρόβλημα διαχείρισης απολήψιμης βιομάζας για αξιοποίηση στην ενέργεια και την παραγωγή προϊόντων.

Η ημερίδα θα στηριχτεί στους ακόλουθους 3 βασικούς άξονες:

Πρώτος άξονας: Η αναφορά σε έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη από τους συνεργαζόμενους φορείς και ερευνητικά κέντρα του κλάδου βιομάζας.

Δεύτερος άξονας: Παρουσίαση παραδειγμάτων από την καθημερινότητα των επιχειρήσεων βιοοικονομίας – βιοενέργειας από το Σύνδεσμο ΕΛΕΑΒΙΟΜ και εκπροσώπους επιχειρήσεων.

Τρίτος άξονας: Ανάδειξη posters, σε παραπλήσιο χώρο προς την αίθουσα της ημερίδας, με παρουσιάσεις από start-ups έργα ή επιτυχημένες εφαρμογές από εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού πάνω στα αντικείμενα της βιοενέργειας και της βιο-βάσιμης οικονομίας.

Σε ποιους απευθύνεται:

Η ημερίδα απευθύνεται σε επαγγελματίες, εταιρείες, φορείς, επιμελητήρια, οργανισμούς, συνεταιρισμούς και σωματεία: Εταιρείες Βιοενέργειας • Βιομηχανίες Ξύλου και Χάρτου • Ζωική Παραγωγή & Σφαγεία • Ελαιοτριβεία & Πυρηνελαιουργεία • Βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών •             Βιομηχανίες Γάλακτος • Βιομηχανίες Φαρμάκων και Σκευασμάτων • Βιομηχανίες Καλλυντικών • Υπουργεία • Περιφέρειες & Δήμοι/Τεχνικές Υπηρεσίες • Διαχειριστές Ηλεκτρικής Ενέργειας • Επαγγελματικά Επιμελητήρια • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  • Ερευνητικοί Οργανισμοί •     Αγροτικοί Συνεταιρισμοί • Δασικοί Συνεταιρισμοί • Κτηνοτροφικοί Συνεταιρισμοί • Επαγγελματικά Σωματεία.