Ημερίδα για αειφόρο ενέργεια και συσκευασία στην ψυχρή εφοδιαστική αλυσίδα διοργανώνει στις 24/9 η ΕΕΒΨ&L

 

Η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics (ΕΕΨΒ&L) διοργανώνει την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019, από τις 9:00 έως τις 16:00, ημερίδα με θέμα «Sustainable Energy in Supply Chain & Design for Packaging Logistics» στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental στην Αθήνα.

Μεταξύ των Χορηγιών Επικοινωνίας είναι το περιοδικό Supply Chain & Logistics και η ιστοσελίδα www.supply-chain.gr.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Βασικά Θέματα – Άμεση επικαιρότητα:

 • Ο καταλυτικός ρόλος της κλιματικής αλλαγής, η μέτρηση του ανθρακικού αποτυπώματος για την ανάπτυξη της Ψυχρής και συνολικότερα της Εφοδιαστικής αλυσίδας και των βιομηχανιών του χώρου και το υπό διαμόρφωση σχετικό θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα
 • Οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα – CO2, και η τρέχουσα μεθοδολογία της μέτρησης του ανθρακικού αποτυπώματος, η βέλτιστη διαχείριση Ενέργειας, σχετικά επενδυτικά πλάνα/χρηματοδότηση
 • Κίνητρα ειδικού προγράμματος ΕΣΠΑ για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας/ τεχνικές λύσεις
 • Η συσκευασία και ο σημαντικός της αντίκτυπος στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων

Συνεργαζόμενοι – Συμμετέχοντες Φορείς

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με την επιστημονική συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, τη συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργείων Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υποδομών & Μεταφορών και άλλων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων , με στόχο την προώθηση της καθαρής ενέργειας στη χώρα μας. Στη διοργάνωση συμμετέχουν επίσης το επιχειρηματικό φόρουμ A – Energy Investments, η 3ΕΚ Οργάνωση εκθέσεων κ.ά.

Κοινό που θα παρακολουθήσει

Περίπου 200 στελέχη από τις βιομηχανίες Ψύχους, από τον ευρύτερο τομέα των Logistics, στελέχη βιομηχανιών τροφίμων, εμπορικών επιχειρήσεων, αλλά και εκπρόσωποι του Δημόσιου Τομέα, επιστημονικών φορέων και ΜΜΕ.

Πρώτη ενότητα συνεδρίου (9:00 – 14:00)

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΔΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Ένα θέμα αμέσου ενδιαφέροντος των Επιχειρήσεων της Ψυκτικής Αλυσίδας και συνολικότερα είναι η κλιματική αλλαγή. Αν και η προσαρμογή σε αυτήν έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, ωστόσο το όφελος, τόσο σε εθνικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο είναι πολλαπλάσιο σε σχέση με το αντίστοιχο κόστος προσαρμογής. Στο πλαίσιο της στρατηγικής ανταπόκρισης των μεταποιητικών επιχειρήσεων στην κλιματική αλλαγή, καταλυτικό ρόλο διαδραματίζει ο περιορισμός των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου από τη βιομηχανία.

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα αποτελεί εξάλλου σημαντικό παράγοντα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μιας μεταποιητικής επιχείρησης στις διεθνείς αγορές. Η βελτίωσή του αποτελεί προτεραιότητα στην προσπάθεια των επιχειρήσεων για το άνοιγμα νέων αγορών. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί απαιτητικοί αγοραστές του εξωτερικού ζητούν από τις επιχειρήσεις που διαθέτουν τα προϊόντα τους στις συγκεκριμένες αγορές, πιστοποιητικό μέτρησης του ανθρακικού αποτυπώματος.

Μετρώντας το αποτύπωμα CO2: Προκλήσεις και ευκαιρίες

Η μέτρηση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), και ειδικότερα των εκπομπών ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2e), που έχει γίνει αποδεκτή ως η παγκόσμια μονάδα μέτρησης της υπερθέρμανσης του πλανήτη συνοψίζει όλα τα επιμέρους αέρια που σχετίζονται με το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Θα πρέπει όμως να υπάρξει προσπάθεια εξειδικευμένης μέτρησης του ανθρακικού αποτυπώματος σε ολόκληρες αλυσίδες πρόσθεσης αξίας έτσι ώστε να υπάρχει ολιστική προσέγγιση στη μέτρηση και μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος. Σε κάθε περίπτωση, η τρέχουσα οικονομική συγκυρία, δημιουργεί προσκόμματα για την εξασφάλιση ικανών κεφαλαίων τα οποία με κατάλληλη αξιοποίηση θα μπορούσαν να συμβάλλουν στο πλαίσιο της πολιτικής μετριασμού και προσαρμογής τόσο της χώρας μας όσο και των επιχειρήσεων στα όσα θα πρέπει να συμβούν λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Το πρότυπο ISO 14067:2018 και η τρέχουσα μεθοδολογία

Το συγκεκριμένο θέμα θα εξεταστεί με ειδική αναφορά στο πρότυπο ISO 14067:2018, μια παγκόσμια δηλαδή αποδεκτή μεθοδολογία για την ποσοτικοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα που καθιερώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018 από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης ISO.

Η πρόσφατη ενεργοποίηση του Ν. 4302/2014 περί Εφοδιαστικής

Η ενεργοποίηση του ως άνω νόμου είχε ως αποτέλεσμα την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) σχετικά με την Πράσινη Εφοδιαστική (ΦΕΚ Β’ τεύχος, Αρ. 42, 17/01/2018). Υ.Α. οικ. 1023/2018 – Καθορισμός των όρων λειτουργίας του συστήματος καταγραφής των περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική.

Ορισμοί – Μετρήσεις – Επιδόσεις

 • Ορισμοί (περιβαλλοντικές επιδόσεις στην εφοδιαστική, κατηγορίες διαχωρισμού ρύπων – scopes, πρωτόκολλα μέτρησης του αποτυπώματος άνθρακα, επίδοση στην παραγωγή απορριμμάτων/αποβλήτων εφοδιαστικής – logistics, κατανάλωση ύδατος στα πλαίσια δραστηριοτήτων εφοδιαστικής, διαχείριση πόρων: άρθ. 1)
 • Μέτρηση και γνωστοποίηση περιβαλλοντικών επιδόσεων επιχειρήσεων εφοδιαστικής (άρθ. 2 )
 • Γνωστοποίηση περιβαλλοντικών επιδόσεων στην αγορά και στο ευρύ κοινό (άρθ. 3)

Έξυπνα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου για τον πλήρη αυτοματισμό των εγκαταστάσεων

Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε τεχνικές και μηχανισμούς εξοικονόμησης ενέργειας.

Χρηματοδοτικές λύσεις – κίνητρα μέσω ΕΣΠΑ

Θα παρουσιαστούν ανάμεσα σε άλλα χρηματοδοτικές λύσεις αλλά και κίνητρα στα πλαίσια του νέου ειδικού προγράμματος ΕΣΠΑ για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο βιομηχανικό κέλυφος και στο μηχανολογικό εξοπλισμό. Οι Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών και οι Συμβάσεις Ενεργειακής Αποδοτικότητας ως αποτελεσματική λύση στην ανάπτυξη και χρηματοδότηση έργων και επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία. Η απόλυτα αναγκαία αύξηση της μόχλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Προτάσεις βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου για τις συμβάσεις ενεργειακής αποδοτικότητας για τους ιδιώτες. Εναλλακτικά προγράμματα χρηματοδότησης στα πλαίσια Έρευνας και Καινοτομίας, του Ορίζοντα 2020 και άλλοι εξειδικευμένοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί με έμφαση στη βιομηχανία τροφίμων.

Η νέα ΚΥΑ για τα Ηλεκτρικά οχήματα – City Logistics

Θα παρουσιαστούν ανάμεσα σε άλλα οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, η νέα ΚΥΑ που ρυθμίζει θέματα που αφορούν την ανάπτυξη σταθμών φόρτισης και προτάσεις αξιοποίησης της ηλεκτροκίνησης στο πλαίσιο των City Logistics.

Δεύτερη ενότητα συνεδρίου (ώρες 14:00 – 16:00)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΡΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

O σχεδιασμός του προϊόντος και της συσκευασίας και η θετική τους συνεισφορά στην αποτελεσματικότητα των Logistics είναι τα βασικά θέματα του δεύτερου μέρους του συνεδρίου. Στόχος των σχετικών παρουσιάσεων είναι η ανάδειξη του ρόλου της συσκευασίας και του σημαντικού της αντίκτυπου στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού καθώς επίσης και στη βελτίωση που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της προσαρμογής και της ανάπτυξης της έννοιας της συσκευασίας στην εφοδιαστική Αλυσίδα με έμφαση στην διατήρηση της Αλυσίδας αξίας των τροφίμων.

Έλεγχος – Πιστοποίηση – Ασφάλεια – Συσκευασία

Ειδικότερα θέματα που θα παρουσιαστούν :

 • Υπηρεσίες Ελέγχου και Πιστοποίησης Ασφαλείας Τροφίμων – Συσκευασία Τροφίμων: Αξιολόγηση και Επαλήθευση συμμόρφωσης προϊόντων προς εξαγωγή στις ΗΠΑ
 • Ο σχεδιασμός του προϊόντος & της Συσκευασίας & η επίδραση στην Ασφάλιση των Εμπορευμάτων
 • Πώς το είδος συσκευασίας ενισχύει τα logistics σε αποθήκες που αξιοποιούν ρομποτική τεχνολογία
 • Packing & Repacking στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ποιος ο ρόλος των 3PL εταιρειών
 • Ο σημαντικός ρόλος της συσκευασίας στη διαχείριση του κόστους στην Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Η επίδραση της ποιότητας ισχύος σε εγκαταστάσεις συσκευασίας – Τυποποιήσεις

*Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι υπό διαμόρφωση

Πληροφορίες: κα. Ευαγγελία Κομνηνού Τ. 210 3469606 Email : info@cold.org.gr