Ζακ Κισέογλου στο SC&L: Μεγάλη ανάπτυξη την επόμενη 5ετία στη σιδηροδρομική αγορά

Ζακ Κισέογλου αποκλειστικά στο SC&L: “Βλέπουμε μεγάλη ανάπτυξη στο assembly διεθνών ροών  σιδηροδρομικών φορτίων την επόμενη 5ετία”.

Περισσότερα στο επόμενο SC&L magazine.