Ε.Ε.ΣΥ.Μ.: Συνέχεια προσπαθειών για την ανάπτυξη ενός Στρατηγικού Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συνδέσεων των νησιών

 

Σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ.) που συνεκλήθη από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου, κ. Μιχάλη Αδαμαντιάδη, τη Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν).

Στην Ομάδα Εργασίας, η σύγκληση της οποίας είχε στόχο μια πρώτη συζήτηση για τη διαμόρφωση Πρότασης Στρατηγικού Σχεδίου για την Ακτοπλοΐα μέσω της αξιοποίησης των εργασιών των διαγωνιζομένων για το Βραβείο Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ «Δημήτριος Τσαμπούλας» 2017 – 2018, συμμετείχαν οι κ.κ. Παντελής Ζώης, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Βασιλική Βανδώρου, εκπρόσωπος του Σ.Ε.Ε.Ν, ενός εκ των Φορέων – χορηγών του φετινού Βραβείου, Μιχάλης Αδαμαντιάδης, Πρόεδρος Ε.Ε.ΣΥ.Μ, Απόστολος Καμαρινάκης, Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου, Δημήτρης Κατσώχης, Μέλος ΔΣ Ε.Ε.ΣΥ.Μ, Γεώργιος Εμμανουλόπουλος, Μέλος Ε.Ε.ΣΥ.Μ, και Χριστίνα Χατζή, υπεύθυνη Γραμματείας του Συνδέσμου.

Στη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας συζητήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση στο δίκτυο ακτοπλοϊκών συνδέσεων στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, καθώς και οι τρόποι βέλτιστης αξιοποίησης των προτάσεων των φοιτητών και νέων αποφοίτων του Διαγωνισμού στο άμεσο μέλλον, με στόχο την ενεργό συμβολή τους στις προσπάθειες του Ε.Ε.ΣΥ.Μ για τη διαμόρφωση προτάσεων ενός ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου Νησιωτικών Συνδέσεων με τη μορφή « Hub & Spoke », και το συνδυασμό μεταφορικών μέσων, που αποτελεί το θέμα του Διαγωνισμού για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018, ενώ συμφωνήθηκε μια εκ νέου συνάντηση για την περαιτέρω διασαφήνιση των εργασιών, με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων που θα βοηθήσουν στο εγχείρημα, με την συμβολή των ίδιων των σπουδαστών.