Εφαρμογή εθνικού CMR & Εκσυγχρονισμός γερασμένων φορτηγών στην ατζέντα της συνάντησης μελών του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. με τον Τομεάρχη Μεταφορών της Ν.Δ.

 

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου 2019, συνάντηση αντιπροσωπείας της Διοίκησης του Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ.), με τον Τομεάρχη Μεταφορών της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, οι κ.κ. Μιχάλης Αδαμαντιάδης, Πρόεδρος Ε.Ε.ΣΥ.Μ., Παρασκευάς Φραντζέσκος, Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Λέσβου & Ε.Ε.ΣΥ.Μ., Απόστολος Καμαρινάκης, Υποναύαρχος ΛΣ εα & Γενικός Γραμματέας Ε.Ε.ΣΥ.Μ., Νικόλαος Κουλός, Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Φωκίδας & Αν. Οικονομικός Επόπτης Ε.Ε.ΣΥ.Μ., Δημήτριος Κατσώχης, Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος & Μέλος ΔΣ Ε.Ε.ΣΥ.Μ., Γεώργιος Τσιβρανίδης, Μέλος ΔΣ Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών & Ε.Ε.ΣΥ.Μ. και Χριστίνα Χατζή, Υπεύθυνη Γραμματείας του Συνδέσμου.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Διοίκησης του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. παρουσίασαν τους σκοπούς και τις δράσεις του Συνδέσμου και ενημέρωσαν για τα σημαντικά θέματα που απασχολούν τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ. και τα μέλη του. Μεταξύ αυτών η ανησυχία τους για το αποτέλεσμα της εκπονούμενης με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Εθνικής Στρατηγικής Μεταφορών, που αναμένεται σύντομα να παραδοθεί από τους μελετητές, χωρίς να έχει προηγηθεί θεσμική διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς του κλάδου.

Επίσης τα μέλη της Διοίκησης του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. επεσήμαναν, την ανάγκη ανάπτυξης Συνδυασμένων Μεταφορών (πολυτροπικότητας) και ενός Εθνικού Δικτύου Εμπορευματικών Κέντρων, Σταθμών και Κόμβων, που καθυστερεί δραματικά, με τεράστιες συνέπειες στην ικανότητα της χώρας να εκσυγχρονίσει το μεταφορικό της σύστημα και να έλξει διαμετακομιστικές ροές με προστιθέμενη αξία.

Τα κρίσιμα ζητήματα των οδικών μεταφορών, εθνικών και διεθνών, και η ανάγκη εκσυγχρονισμού του πεπαλαιωμένου στόλου των φορτηγών αυτοκινήτων καθώς και η εφαρμογή ενός εθνικού CMR στα πρότυπα της διεθνούς φορτωτικής CMR και η ψηφιοποίησή τους (ηλεκτρονικό CMR), ήταν επίσης μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν. Η αντιπροσωπεία του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. επεσήμανε στον κ. Καραμανλή, πως η εφαρμογή ενός εθνικού CMR θα δώσει λύση σε σειρά προβλημάτων μεταξύ φορτωτών, αυτοκινητιστών και ασφαλιστικών εταιρειών, που σήμερα λύνονται στα δικαστήρια, ενώ η ψηφιοποίησή τους θα μειώσει σημαντικά την παράνομη διενέργεια ενδομεταφορών (cabotage) στην χώρα μας από αλλοδαπά οχήματα την συμμετοχή παράνομα εμπλεκόμενων στις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κλάδου.

Ο κ. Καραμανλής ενημερώθηκε επίσης και για την πορεία του θεσμοθετημένου πλέον Βραβείου Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ. «Δημήτριος Τσαμπούλας», που διοργανώνεται σε ετήσια βάση και απευθύνεται σε φοιτητές και νέους αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστημίων με σχολές ή τμήματα Μεταφορών και Ναυτιλίας, που για το 2019 έχει σαν θέμα την ανάπτυξη των Συνδυασμένων Εμπορευματικών Μεταφορών της χώρας, Εθνικών και Διεθνών.

Ο κ. Καραμανλής αναγνωρίζοντας τις μεγάλες καθυστερήσεις και αστοχίες του Κράτους στην προώθηση του θεσμού των Εμπορευματικών Κέντρων αλλά και τη σημασία των Συνδυασμένων  Μεταφορών, που για να αναπτυχθούν απαιτείται στρατηγική στόχευση από την πλευρά της Πολιτείας και παροχή κινήτρων, και εκφράζοντας την ανησυχία του για την κρίσιμη θέση που έχει περιέλθει ο κλάδος των Ελλήνων Οδικών Μεταφορέων, διαβεβαίωσε την αντιπροσωπεία του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. για τη σημασία που προσδίδει η Ν.Δ. στα θέματα αυτά και πρότεινε την ανάπτυξη στενής συνεργασίας με τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ. και τους Φορείς που εκπροσωπεί.