Ευκαιρίες συνεργασίας στη ΝΑ Ασία βλέπει ο ΣΕΒ

 

Η αύξηση της οικονομικής συνεργασίας και της απελευθέρωσης του εμπορίου μεταξύ των χωρών της Οικονομικής Κοινότητας του ASEAN (ASEAN Economic Community – AEC) δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, καθώς πρόκειται να ενισχύσει τους ρυθμούς περιφερειακής ανάπτυξης, να διευρύνει την εξαγωγική δυναμική της περιοχής προς τις χώρες του Ειρηνικού, και να δρομολογήσει νέα έργα υποδομών.  Ειδικότερα:

  • Η πραγμάτωση της AEC θα βελτιώσει την περιφερειακή αγορά εργασίας, μέσα από την εναρμόνιση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και την κατάργηση των θεωρήσεων εργασίας
  • Η προσπάθεια της Κίνας για την προώθηση του Νέου Δρόμου του Μεταξιού θα συμβάλει στην ανάπτυξη των περιφερειακών σιδηροδρομικών δικτύων
  • Η υλοποίηση των  περιφερειακών  συμφωνιών  Οpen Skies θα  επιτρέψει  τη λειτουργία νέων διαδρόμων αερομεταφορών
  • Η υπογραφή, επικύρωση και εφαρμογή περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών (π.χ. Regional Comprehensive Economic Partnership –RCEP και η Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership – TPP11) θα μειώσει τους δασμολογικούς και μη δασμολογικούς φραγμούς του εμπορίου στην περιοχή, και θα ενισχύσει τις περιφερειακές αλυσίδες παραγωγής
  • Οι περιφερειακές προοπτικές ενισχύονται από τη σταδιακή προσέγγιση της Ινδίας με την αγορά του ASEAN

Εκτιμώντας  τις  αλλαγές  που  θα  συμβούν  στην  Ασία  με  ορίζοντα  το  2050,  διεθνείς αναλύσεις υπογραμμίζουν πως όλα τα παραπάνω πρόκειται να αμβλύνουν παράγοντες κινδύνου όπως η αύξηση των γεωπολιτικών εντάσεων, οι πληθυσμιακές μεταβολές, η κλιματική αλλαγή και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός για τους υδάτινους πόρους.