Επιχειρηματική αποστολή & ημερίδα  γερμανικών επιχειρήσεων των κλάδων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης στην Θεσσαλονίκη

Επιχειρηματική αποστολή, στην Θεσσαλονίκη, πέντε γερμανικών εταιρειών από τους κλάδους της Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης  διοργανώνει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στις 22 με 25 Μαΐου 2023, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Προστασίας του Κλίματος της Γερμανίας (BMWK).

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα «Διαχείριση Απορριμμάτων και Ανακύκλωση – Αστικά απόβλητα και βιοαπόβλητα», που θα λάβει χώρα την Τρίτη 23 Μαΐου 2023, στο Mediterranean Palace Hotel, στην Θεσσαλονίκη, όπου οι γερμανικές εταιρείες θα παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, ενώ εξειδικευμένοι Έλληνες και Γερμανοί εισηγητές θα αναλύσουν τις προκλήσεις του κλάδου στην Ελλάδα καθώς και τις δυνατότητες εφαρμογής και τις προοπτικές χρήσης των σχετικών τεχνολογιών στην χώρα για αποτελεσματικότερη διαχείριση αλλά και αξιοποίηση αστικών και οργανικών αποβλήτων.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις προγραμματισμένες Β2Β συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν με ελληνικές εταιρείες, φορείς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, εξερευνώντας δυνατότητες συνεργασιών και συνεργειών.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το πρόγραμμα της ελληνικής κυβέρνησης, έως το 2030 πρόκειται να επενδυθούν περίπου 2,4 δισ. ευρώ στην δημιουργία και στον εκσυγχρονισμό μονάδων επεξεργασίας αστικών και οργανικών απορριμμάτων, σε δίκτυα χωριστής συλλογής, σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης και σε τεχνολογίες κομποστοποίησης.

Δεδομένου ότι οι όγκοι αστικών απορριμμάτων, που οδηγούνται στους ΧΥΤΑ, παραμένουν μεγάλοι στην Ελλάδα, η χώρα έχει υποχρέωση να τους περιορίσει δραστικά έως το 2030. Συνεπώς, σ’ αυτόν τον τομέα παρουσιάζονται τεράστιες προοπτικές δραστηριοποίησης εταιρειών προερχόμενων από την Γερμανία, η οποία κατέχει στην Ευρώπη μια από τις πρώτες θέσεις στον κλάδο διαχείρισης και αξιοποίησης απορριμμάτων, διαθέτοντας υπερσύγχρονες υποδομές και σημαντική τεχνογνωσία.

Στην ανωτέρω δράση, η οποία αποτελεί συνέχεια των θεματικών επιχειρηματικών αποστολών, που διοργάνωσε το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο τα προηγούμενα έτη και έτυχαν ουσιαστικής ανταπόκρισης από την ελληνική αγορά, θα συμμετέχουν πέντε γερμανικές εταιρείες, που προσφέρουν λύσεις για μονάδες διαχείρισης και διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, γερμανικής τεχνολογίας μηχανήματα, όπως τεμαχιστές, πρέσες και συστήματα διαχωρισμού και διαλογής, καινοτόμα προϊόντα για την εξυγίανση εδαφών καθώς και τεχνολογίες για την ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων και παραγωγή βιοαερίου, βιομεθανίου και υδρογόνου.

Τα προφίλ των γερμανικών εταιρειών της αποστολής βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, προκειμένου επιχειρήσεις και φορείς του κλάδου, που ενδιαφέρονται για σχετικές συναντήσεις, να μπορούν να συμπληρώσουν έως τις 15 Μαΐου τη φόρμα δήλωσης ενδιαφέροντος, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση και το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου www.german-chamber.gr, στην ενότητα εκδηλώσεις, ή να επικοινωνούν στο τηλ. 2310-327733/-34, e-mail: ahkthess@ahk.com.gr.

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν, ενώ απαιτείται η ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής έως τις 19 Μαΐου. Σημειώνεται ότι λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.