Επικεφαλής του Ελληνικού Συνδέσμου Επιχειρηματικών Πάρκων ο CEO της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.

 

Στις 10 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Συνδέσμου Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΣΕΠΠΑ), η οποία και εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου. Στη συνέχεια, το νέο ΔΣ στην πρώτη του συνεδρίαση συγκροτήθηκε σε σώμα και προχώρησε στη συμπλήρωσή του με την εκλογή δύο επιπλέον μελών, του Καθηγητή Οικονομικής Ανάλυσης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Νίκου Χριστοδουλάκη και του Καθηγητή Χωροταξίας και Πολεοδομίας στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Οικονόμου.

Τα μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου είναι τα ακόλουθα:

Πρόεδρος: Αθανάσιος Ψαθάς, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.

Αντιπρόεδρος: Άγγελος Μπενόπουλος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., πρόεδρος του φορέα διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου Θεσσαλονίκης

Γενικός Γραμματέας: Φίλιππος Κονταξής, Γενικός Διευθυντής της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.

Ταμίας: Εμμανουήλ Τσουρδαλάκης, στέλεχος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.

Μέλη: Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος του ΣΒΒΕ / Παρασκευάς Πέττας, Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Παύλος Ν. Πέττας ΑΒΕΕ /  Νικόλαος Κουδούνης, Πρόεδρος του ΣΒ Στερεάς Ελλάδας / Στέργιος Καβαλέκας, Διευθυντής Βιομηχανικής Πολιτικής της Μπάρμπα Στάθης Α.Ε. / Στέλιος Αλεξόπουλος, Μέλος ΔΣ του ΒΙ.ΠΑ. Θεσσαλονίκης / Νίκος Χριστοδουλάκης, Καθηγητής οικονομικής ανάλυσης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Δημήτρης Οικονόμου, Καθηγητής στο Τμήμα μηχανικών χωροταξίας, πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε επίσης τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται από το καταστατικό του Συνδέσμου.

Σχετικά με τον ΕΣΕΠΠΑ

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Επιχειρηματικών Πάρκων ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2018 από 8 φορείς που ιδρύουν, διαχειρίζονται, διοικούν και λειτουργούν Οργανωμένους Υποδοχείς Δραστηριοτήτων, 16 επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν εντός ΟΥΔ, καθώς και 2 Συνδέσμους Επιχειρήσεων. Αποστολή του είναι η προώθηση της δημιουργίας και λειτουργίας Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων και η δημιουργία φιλικού και προνομιακού περιβάλλοντος για τις επενδύσεις εντός αυτών.