Επικαιροποιήθηκε έως το 2022 με έμφαση σε Μεταφορές-Μεταποίηση το Πλαίσιο Συνεργασίας Ελλάδας-Κίνας

Συμφώνησαν για κοινό Συντονιστικό Μηχανισμό Αδ. Γεωργιάδης-Ning Jizhe

Την προώθηση της συνεργασίας σε βασικούς τομείς, όπως είναι η ενέργεια, οι μεταφορές, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, η μεταποίηση, η έρευνα και ανάπτυξη και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αφορά το επικαιροποιημένο Πλαίσιο Συνεργασίας 2020-2022 που υπέγραψε στο Πεκίνο ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, με την Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Το σχέδιο, αναφέρει ότι οι δύο πλευρές θα εισαγάγουν και θα προωθήσουν από κοινού σχέδια δυνητικών κοινών έργων και θα βοηθήσουν τις κρατικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις και των δύο χωρών να προσδιορίσουν επενδυτικά έργα και έργα συνεργασίας κοινού ενδιαφέροντος, ενώ οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και των δύο χωρών θα ενθαρρυνθούν να παράσχουν υποστήριξη σε επιλεγμένα έργα προκειμένου να προωθηθεί η ταχεία υλοποίησή τους.

Κατά το ταξίδι του στην Κίνα ο υπουργός συναντήθηκε και με εκπροσώπους μεγάλων κινεζικών εταιρειών που εκδήλωσαν το επενδυτικό τους ενδιαφέρον για την Ελλάδα.

Στο Πλαίσιο Συνεργασίας 2020-2022 αναφέρονται αναλυτικά οι τομείς και τα έργα που μπορεί να υπάρξει επέκταση της συνεργασίας:

      Πλαίσιο Συνεργασίας σε βασικούς τομείς για τα έτη 2020-2022

Ο οικονομικός Δρόμος του Μεταξιού και ο Θαλάσσιος Δρόμος του Μεταξιού του 21ου αι. (Πρωτοβουλία Belt and Road), που παρουσίασε ο πρόεδρος της Κίνας Xi Jinping το 2013, εστιάζει στην ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ της Κίνας, της Ευρασίας και άλλων περιοχών. Η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του Θαλάσσιου Δρόμου του Μεταξιού του 21ου αι., καθώς βρίσκεται στο σταυροδρόμι μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής. Η Ελλάδα και η Κίνα θα προωθήσουν την κοινή τους πρόοδο συνδυάζοντας την Πρωτοβουλία Belt and Road με την αναπτυξιακή στρατηγική της Ελλάδας.

Μετά το κοινό ανακοινωθέν μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της Ελλάδας σχετικά με την καθιέρωση Συνολικής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης το 2006 και το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του ελληνικού υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που υπογράφηκε το 2014, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ένα τριετές Πλαίσιο Συνεργασίας με αρχική περίοδο εφαρμογής τα έτη 2017-2019. Το Πλαίσιο Συνεργασίας, που αφορά σε βασικούς τομείς, οι οποίοι θα ενισχύσουν τη στρατηγική εταιρική σχέση και θα προωθήσουν την αμοιβαία επωφελή συνεργασία και την κοινή ανάπτυξη των δύο χωρών, συμφωνείται να επεκταθεί και στην επόμενη τριετία, ώστε να καλύψει προγραμματικά την περίοδο 2020-2022.

      Σκοπός

Σκοπός του Πλαισίου Συνεργασίας 2020-2022 είναι η προώθηση της οικονομικής συνεργασίας σε βασικά πεδία μεταξύ των δύο χωρών και ο αποτελεσματικός συνδυασμός της Πρωτοβουλίας «Belt and Road» με την Αναπτυξιακή Στρατηγική της Ελλάδας. Οι συμμετέχοντες θα υλοποιήσουν το Πλαίσιο Συνεργασίας σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία και χωρίς να θίγονται οι δεσμεύσεις της Ελλάδας, που απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ.

Και οι δύο πλευρές θα εισαγάγουν και θα προωθήσουν από κοινού σχέδια δυνητικών κοινών έργων σε βασικούς τομείς και θα βοηθήσουν τις κρατικές και ιδιωτικές επιχειρήσεων και των δύο χωρών να προσδιορίσουν επενδυτικά έργα και έργα συνεργασίας κοινού ενδιαφέροντος. Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και των δύο χωρών θα ενθαρρυνθούν να παράσχουν υποστήριξη σε επιλεγμένα έργα προκειμένου να προωθηθεί η ταχεία υλοποίηση.

Η υλοποίηση των κοινών έργων θα ακολουθήσει την αρχή της συμμετοχής των επιχειρήσεων, του προσανατολισμού της αγοράς, των εμπορικών δραστηριοτήτων, σε συμφωνία με τις τοπικές πρακτικές και τους διεθνείς κανόνες.

      Κύριοι τομείς συνεργασίας

Κύριοι τομείς συνεργασίας είναι οι μεταφορές η ενέργεια, οι τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορικής, ενώ η συνεργασία μπορεί να επεκταθεί στη μεταποίηση, την έρευνα και ανάπτυξη και στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

      Μεταφορές

Η Ελλάδα μετασχηματίζεται σε ολοένα πιο ισχυρό διαμετακομιστικό κέντρο. Σε αυτό έχει συμβάλει σημαντικά η Cosco στο λιμάνι του Πειραιά και η συζήτηση για επέκταση της συνεργασίας αφορά στους τομείς:

* Έργα αναβάθμισης σιδηροδρομικών συνδέσεων κια δημιουργικά νέων σιδηροδρομικών υποδομών Αλεξανδρούπολης – Ηγουμενίτσας, Αλεξανδρούπολης – Μπουργκάς, Θεσσαλονίκης – Βουδαπέστης και Αθήνας – Πάτρας ώστε να αναπτυχθεί δίκτυο σιδηροδρομικής σύνδεσης κομβικών λιμανιών (Πειραιάς, Ελευσίνα, Πάτρα, Βόλος, Αλεξανδρούπολη , Θεσσαλονίκη).

* Επενδύσεις στα λιμάνια Ελευσίνας, Βόλου, Πάτρας , Αλεξανδρούπολης

* Έργα που αφορούν στην ανάπτυξη αεροδρομίων που διαχειρίζεται το Ελληνικό Δημόσιο μεταξύ των οποίων και το Διεθνές Αεροδρόμιο Καλαμάτας καθώς και έργα που αφορούν το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών.

* Επενδύσεις στην κατασκευή υποδομών κέντρων εφοδιαστικής αλυσίδας με διεθνή ή τοπικό χαρακτήρα (Εγνατία οδός, Πάτρα, Θριάσιο, Βόλος Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη, Ηγουμενίτσα)

* Έργα ανανέωσης του στόλου των αστικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με λεωφορεία μη ενεργοβόρα (ηλεκτρικά και CNG).

  • Δράσεις για την Ενέργεια
  • Δράσεις αναφορικά με τον τομέα Τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

 

Μεταποίηση, Έρευνα- Ανάπτυξη

Μετά από μία μακρά περίοδο αποβιομηχάνισης, η ελληνική κυβέρνηση έχει εκφράσει μέσω της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ελλάδας, ισχυρή βούληση όχι μόνο να αντιστρέψει αυτή την τάση αλλά και να προωθήσει την περαιτέρω ανάπτυξη του μεταποιητικού τομέα. Στην κατεύθυνση αυτή εξετάστηκε η δυνατότητα συνεργασίας στους τομείς της βιομηχανίας, της έρευνας και ανάπτυξης και σε κλάδους που συνδέονται με την 4η βιομηχανική επανάσταση όπως:

* η δημιουργία κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και κέντρων συναρμολόγησης κινητών τηλεφώνων από κινεζικές εταιρείες τηλεπικοινωνίας

* Η υλοποίηση έργων στήριξης και χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων και μικρομεσαίων στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

 

Περιεχόμενο συνεργασίας

Στο Πλαίσιο της Συνεργασίας 2020-2022 οι δύο χώρες θα επανεξετάζουν τακτικά νέους τομείς συνεργασίας και έργα κοινού ενδιαφέροντος.

Η συνεργασία εντός του Πλαισίου Συνεργασίας 2020-2022 περιλαμβάνει:

* ανταλλαγή πληροφοριών και πολιτικών σχετικά με τους βασικούς τομείς συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των προσεχών δημόσιων διαγωνισμών και ιδιωτικών έργων, των προφίλ των ενδιαφερόμενων εταιρειών και κάθε ειδική νομοθεσία που έχει σχέση με αυτούς τους τομείς

* Τη διεξαγωγή σεμιναρίων, εκθέσεων προώθησης κ.λπ. για την ενημέρωση και προώθηση έργων στους βασικούς τομείς συνεργασίας.

* Την προώθηση και παροχή υποστήριξης στις ενδιαφερόμενες εταιρείες και από τις δύο πλευρές, προκειμένου να αναπτύξουν συνεργασία.

* Την ενθάρρυνση των αντίστοιχων και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να παρέχουν χρηματοδότηση στα σχέδια συνεργασίας.

* Τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, την υποστήριξη της ταχείας χορήγησης αδειών, την εξάλειψη των επενδυτικών φραγμών, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών και διοικητικών περιορισμών και τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τα έργα συνεργασίας με την επιφύλαξη της εθνικής τους νομοθεσίας.

      Συντονιστικός μηχανισμός

Θα συσταθεί διευθύνουσα επιτροπή η οποία θα είναι υπεύθυνη για το Πλαίσιο Συνεργασίας. Ο αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Ning Jizhe θα είναι συμπρόεδρος της επιτροπής από την κινεζική πλευρά και ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης θα είναι συμπρόεδρος της επιτροπής από την ελληνική πλευρά. Θα οριστούν εκπρόσωποι σε επίπεδο γενικών γραμματέων των βασικών τομέων συνεργασίας για να συμμετάσχουν στη διευθύνουσα επιτροπή. Από την ελληνική πλευρά ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του υπουργείου Εξωτερικών θα αναλάβει τον επιχειρησιακό συντονισμό για τους βασικούς τομείς συνεργασίας (μεταφορές, ενέργεια, τεχνολογίες πληροφορικής, και επικοινωνιών χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, μεταποίηση – έρευνα και ανάπτυξη ). Αντίστοιχα, από την κινεζική πλευρά ο γενικός διευθυντής του τμήματος Ξένων Κεφαλαίων και Υπερπόντιων Επενδύσεων της επιτροπής Εθνικής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων θα αναλάβει τον επιχειρησιακό συντονισμό. Γραμματεία αρμόδια για την επικοινωνία και το συντονισμό της υλοποίησης του Πλαισίου Συνεργασίας 2020-2022 θα συγκροτηθεί από τη διευθύνουσα επιτροπή, για τη συγκέντρωση και καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται και τη διευκόλυνση των επαφών μεταξύ των δύο μερών. Από την κινεζική πλευρά τη γραμματεία θα αναλάβει το τμήμα Ξένων Κεφαλαίων και Υπερπόντιων Επενδύσεων της Επιτροπής Εθνικής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων και από την ελληνική πλευρά τη γραμματεία θα αναλάβει το Enterprise Greece.

Η διευθύνουσα επιτροπή θα συνεδριάζει ετησίως εναλλάξ στην Αθήνα και στο Πεκίνο για να εξετάζει την πρόοδο της συνεργασίας σε βασικούς τομείς και να καταρτίζει σχέδια εργασίας για το επόμενο στάδιο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ