Επιβεβαίωση της υψηλής επίδοσης της SARMED σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

H SARMED για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έλαβε την διάκριση «Silver Recognition Level» από την EcoVadis για την επίδοσή της στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η EcoVadis είναι μια διεθνής πλατφόρμα που επιτρέπει στις εταιρείες να παρακολουθούν την απόδοση βιωσιμότητας των προμηθευτών τους.

Η μεθοδολογία της καλύπτει σε ετήσια βάση πάνω από 30.000 προμηθευτές από 190 τομείς και 150 χώρες. Το σύστημα αναλύει και αξιολογεί τις επιδόσεις της εταιρείας σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: Περιβάλλον, Εργασία και Ανθρώπινα Δικαιώματα, Θεμιτές Επιχειρηματικές Πρακτικές και Βιώσιμες Προμήθειες.

Η αξιολόγηση της ECOVADIS κατέταξε τη SARMED στο κορυφαίο 15% των εταιρειών του κλάδου με βελτιωμένη επίδοση σε σχέση με το 2018, ενώ και στις 4 κατηγορίες η επίδοση της SARMED άνω του μέσου όρου του κλάδου. Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί αναγνώριση και επανεπιβεβαίωση της δέσμευσης της SARMED στην ηθική και κοινωνικά αειφόρο παροχή υπηρεσιών η οποία αποτυπώνεται μέσα από 4 βασικούς πυλώνες:

  • Συνθήκες και Πρότυπα Εργασίας
  • Υγιεινή και Ασφάλεια
  • Επιχειρηματική Πρακτική και Ακεραιότητα
  • Περιβάλλον

Οι πυλώνες αυτοί αντικατοπτρίζονται όχι μόνο στην εν λόγω πιστοποίηση, αλλά και στον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας μέσω ενσωμάτωσης τους στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης.