Επιβεβαίωση της υψηλής επίδοσης της SARMED σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

H SARMED για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έλαβε την διάκριση «Silver Recognition Level» από την EcoVadis για την επίδοσή της στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η EcoVadis είναι μια διεθνής πλατφόρμα που επιτρέπει στις εταιρείες να παρακολουθούν την απόδοση βιωσιμότητας των προμηθευτών τους.

Η μεθοδολογία της καλύπτει σε ετήσια βάση πάνω από 30.000 προμηθευτές από 190 τομείς και 150 χώρες. Το σύστημα αναλύει και αξιολογεί τις επιδόσεις της εταιρείας σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: Περιβάλλον, Εργασία και Ανθρώπινα Δικαιώματα, Θεμιτές Επιχειρηματικές Πρακτικές και Βιώσιμες Προμήθειες.

Η αξιολόγηση της ECOVADIS κατέταξε τη SARMED στο κορυφαίο 15% των εταιρειών του κλάδου με βελτιωμένη επίδοση σε σχέση με το 2018, ενώ και στις 4 κατηγορίες η επίδοση της SARMED άνω του μέσου όρου του κλάδου. Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί αναγνώριση και επανεπιβεβαίωση της δέσμευσης της SARMED στην ηθική και κοινωνικά αειφόρο παροχή υπηρεσιών η οποία αποτυπώνεται μέσα από 4 βασικούς πυλώνες:

  • Συνθήκες και Πρότυπα Εργασίας
  • Υγιεινή και Ασφάλεια
  • Επιχειρηματική Πρακτική και Ακεραιότητα
  • Περιβάλλον

Οι πυλώνες αυτοί αντικατοπτρίζονται όχι μόνο στην εν λόγω πιστοποίηση, αλλά και στον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας μέσω ενσωμάτωσης τους στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα