Επαγγελματική πιστοποίηση «Στέλεχος Αποθήκευσης και Διανομής» από την TUV Hellas και την OPTILOG Advisory Service

 

Ανακοινώθηκε η έναρξη του προγράμματος «Στέλεχος Αποθήκευσης και Διανομής» που οδηγεί σε επαγγελματική πιστοποίηση και το οποίο εκπονείται από την TUV Hellas σε συνεργασία με την OPTILOG Advisory Services

Το πρόγραμμα καλύπτει εξειδικευμένη θεματολογία που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία αποθηκευτικών χώρων καθώς και στον σχεδιασμό και εκτέλεση μεταφορικού έργου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα χωροταξικής και λειτουργικής οργάνωσης αποθηκευτικών χώρων, κοστολόγησης διαδικασιών logistics, δεικτών απόδοσης, θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας  καθώς και πληροφοριακών συστημάτων για αποθηκευτικούς χώρους και στόλους οχημάτων. Το πρόγραμμα καλύπτει θεωρητικό και  πρακτικό σκέλος της εστιάζοντας σε πραγματικά παραδείγματα, ασκήσεις, οπτικοακουστικό υλικό και μελέτες περίπτωσης. Παράλληλα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση και οι μελλοντικές τάσεις στον τομέα της εφοδιαστικής στην Ελλάδα.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοούν την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές του τομέα της Εφ. Αλυσίδας στην Ελλάδα
  • Κατανοούν τη σημασία και τον ρόλο των αποθηκευτικών χώρων και του μεταφορικού έργου στο συνολικό κύκλωμα εφοδιασμού
  • Επιλέγουν και εφαρμόζουν τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές για να σχεδιάζουν και να οργανώνουν αποθηκευτικούς χώρους λαμβάνοντας υπόψη κανόνες ασφάλειας, λειτουργικότητας και υγιεινής, και μοντέλα πρόβλεψης.
  • Κοστολογούν βασικές δραστηριότητες logistics με τη μέθοδο Activity-based costing
  • Επιλέγουν και εφαρμόζουν τεχνικές προγραμματισμού και δρομολόγησης του στόλου μεταφοράς και διανομής (city logistics)
  • Εφαρμόζουν εργαλεία και τεχνικές για τη βελτιστοποίηση του κυκλώματος logistics (αποθήκευση και μεταφορά) μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού
  • Κατανοούν την πράσινη εφοδιαστική και το ανθρακικό αποτύπωμα στις εμπορευματικές μεταφορές
  • Κατανοούν και αξιολογούν πληροφοριακά συστήματα και αναδυόμενες τεχνολογίες (logistics 4.0) για τον αυτοματοποίηση των διαδικασιών logistics
  • Γνωρίζουν βέλτιστες πρακτικές και μελέτες περίπτωσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας αποθηκευτικών χώρων και στόλου οχημάτων

 

Εισηγητές:  Δρ. Βασίλης Ζεϊμπέκης, Αναστάσιος Γιαλός (OPTILOG Advisory Services) – 16 ώρες θεωρία

Κόστος: 520 ευρώ ανά συμμετοχή συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ