Επέκταση του Συστήματος Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων της Sarmed στην εγκατάσταση της Πάτρας

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η διαδικασία της επέκτασης του ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης της Sarmed στην εγκατάσταση της Πάτρας. Μετά από επιτυχή επιθεώρηση του Συστήματος από τον Φορέα Πιστοποίησης TÜV Hellas (TÜV Nord Group) επιβεβαιώθηκε η τήρηση των  απαιτήσεων των προτύπων ISO 9001:2015 για την ποιότητα και ISO 22000:2005 για την ασφάλεια των τροφίμων και εκδόθηκαν τα σχετικά πιστοποιητικά.

H επιβεβαίωση της αποτελεσματικής εφαρμογής του oολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης στην εγκατάσταση της Πάτρας αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της δέσμευσης της Sarmed να λειτουργεί παρέχοντας στους συνεργάτες της υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και προσδοκίες τους.