Εντάσσονται πλήρως στη ζώνη Σένγκεν η Βουλγαρία και η Ρουμανία – Ευκαιρία ανάπτυξης του ελεύθερου εμπορίου

Ύστερα από αρκετές διαπραγματεύσεις -και ακόμη περισσότερη συζήτηση επί των επιφυλάξεων- λήφθηκε η απόφαση ώστε η Βουλγαρία και η Ρουμανία να αποτελούν από τις 31 Μαρτίου πλήρη μέλη της ζώνης Σένγκεν.  Η είδηση αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία διεύρυνσης του εξαγωγικού εμπορίου, της διασυνοριακής συνεργασίας και των τελωνειακών απλουστεύσεων και με τις δύο αυτές χώρες, που ενώ ήταν μέλη της ΕΕ, δεν πληρούσαν τα κριτήρια την έκδοση θεωρήσεων Σένγκεν.

Η Κομισιόν επικροτεί το γεγονός, που συμβαδίζει με την ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2023. Αποτέλεσμα της ένταξης αυτών των χωρών στον Σένγκεν θα είναι ένας πιο ελκυστικός και μεγαλύτερος κοινός χώρος στον κόσμο, χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Όπως δήλωσε σχετικά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Βον Ντερ Λαϊεν, «σηματοδοτείται μια σημαντική μέρα: η Βουλγαρία και η Ρουμανία εντάσσονται στην οικογένεια Σένγκεν. Χαιρετίζω την άρση των ελέγχων στα εσωτερικά αεροπορικά και θαλάσσια σύνορα. Αυτή είναι μια μεγάλη επιτυχία και για τις δύο χώρες. Και μια ιστορική στιγμή για τον χώρο Σένγκεν – τη μεγαλύτερη περιοχή ελεύθερης κυκλοφορίας στον κόσμο. Μαζί, οικοδομούμε μια ισχυρότερη, πιο ενωμένη Ευρώπη για όλους τους πολίτες μας».

Ήδη από το 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε επιβεβαιώσει στις εκθέσεις αξιολόγησης Σένγκεν ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να είναι μέρος του χώρου Σένγκεν, μία διαδικασία που υποστηρίχθηκε ενεργά από την ίδια την Επιτροπή. Αναμφίβολα, η ζώνη Σένγκεν αποτελεί αγαπημένο κατόρθωμα των πολιτών της ΕΕ και ευνοεί σημαντικά την οικονομία της Ευρώπης.

Τα Πλαίσια Συνεργασίας τέθηκαν στις αρχές Μαρτίου και θεμελιώθηκαν στην επιτυχή εφαρμογή του πιλοτικού σχεδίου για γρήγορες διαδικασίες ασύλου και επιστροφής. Επίσης, λήφθηκε μία περιφερειακή πρωτοβουλία για την αστυνομική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών κατά μήκος των οδών των Δυτικών Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένων της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Αυστρίας, της Ελλάδας, της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας.

Συνεπώς, ένα από τα επόμενα βήματα είναι η λήψη απόφασης για την ημερομηνία της άρσης των ελέγχων στα εσωτερικά χερσαία σύνορα μεταξύ της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και των άλλων χωρών Σένγκεν.