Ενδιαφέρον από 4 σχήματα για την επέκταση του προβλήτα 6 στον ΟΛΘ

Ολοκληρώθηκε, στις 22 Δεκεμβρίου 2023, η διαδικασία υποβολής των φακέλων για το 1ο Στάδιο – Προεπιλογή του Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου του Έργου «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής». Κατατέθηκε εκδήλωση ενδιαφέροντος από τέσσερα ενδιαφερόμενα σχήματα (με αλφαβητική σειρά) ως ακολούθως:

  • ARCHIRODON GROUP N.V.
  • Κ/Ξ ΑΒΑΞ Α.Ε. – ETERMAR S.A.
  • ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.
  • ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΤΚΑ – ΤΕΚΑΛ Α.Ε.

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του 1ου Σταδίου, που θα πραγματοποιηθεί εντός του Ιανουαρίου 2024, οι προεπιλεγέντες θα κληθούν από την ΟΛΘ Α.Ε. να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές για τη συμμετοχή τους στο 2ο τελικό στάδιο του διαγωνισμού που αφορά στην εκτέλεση του έργου.