ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 12% στο βάρος εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα το δ’ τρίμηνο του 2020

Μείωση 12% σημειώθηκε στο βάρος των φορτίων /εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα το δ’ τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν με φορτηγά εθνικών και διεθνών μεταφορών ανήλθε σε 66.196,6 χιλιάδες τόνους έναντι 75.244,2 χιλ. τόνων το δ’ τρίμηνο του 2019. Τα τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε 6.761.823,1 χιλ., σημειώνοντας μείωση 3,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019, οπότε είχαν ανέλθει σε 7.017.504,4 χιλ.

Σε ό,τι αφορά στον τύπο φορτίου (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων), από την άποψη του βάρους των μεταφερθέντων φορτίων, η σημαντικότερη μείωση παρατηρήθηκε στην κατηγορία «Κινητές αυτοκινούμενες μονάδες» και από την άποψη των τονοχιλιομέτρων η σημαντικότερη μείωση παρατηρήθηκε στην κατηγορία «Εμπορευματοκιβώτια».

Κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή, από την άποψη του βάρους των φορτίων και των διανυθέντων τονοχιλιομέτρων, ποσοστό 36,6% των φορτώσεων πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική Ελλάδα, σημειώνοντας αύξηση 11,8%. Η μεγαλύτερη μείωση παρουσιάστηκε στις Νήσους Αιγαίου και Κρήτης, κατά 54,8%.

Από την άποψη του βάρους των φορτίων και των διανυθέντων τονοχιλιομέτρων, οι περισσότερες εκφορτώσεις (ποσοστό 37,7%) πραγματοποιήθηκαν στην Κεντρική Ελλάδα, σημειώνοντας αύξηση 15,7%. Ενώ, η μεγαλύτερη μείωση (54,1%) παρουσιάστηκε στις Νήσους Αιγαίου και Κρήτης.