“Ελευσίνα Καθαρή χωρίς Πλαστικές Τσάντες”, από την ΠΑΕΓΑΕ

Μια εξαιρετική δράση στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η ΠΑΕΓΑΕ, στο πλαίσιο των δράσεων της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, διένειμε στην περιοχή της δραστηριότητάς της 3.000 τσάντες πολλαπλών χρήσεων με το μήνυμα «ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΑΘΑΡΗ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ».

Στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την χρήση πλαστικών και ειδικότερα η μείωση χρήσης της πλαστικής σακούλας.

Επιπλέον με προτροπή της ΠΑΕΓΑΕ αφιερώθηκε μια διδακτική ώρα από το ημερήσιο διδακτικό πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων της Μαγούλας με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών

Η ΠΑΕΓΑΕ συνεχίζει τις δράσεις Κοινωνικής Ευθύνης και προσφέρει, βάσει των δυνατοτήτων της, στην κοινωνία και ιδιαίτερα στους φορείς που φροντίζουν τα παιδιά και τους νέους της τοπικής κοινωνίας